U DEWELOPERÓW JAK W KALEJDOSKOPIE

Rynkowi nowych mieszkań sprzyja i będzie sprzyjała poprawiająca się sytuacja materialna Polaków, która przekłada się na wzrost zainteresowania nieruchomościami – twierdzą deweloperzy.

Stopy procentowe są nadal najniższe w historii, co ułatwia kredytowanie i dodatkowo zachęca do kupowania mieszkań na cele inwestycyjne. Nawet rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego i wymagany coraz wyższy wkład własny nie zniechęcają do zakupów. Polacy chcą mieszkać w lepszych warunkach, a rozwijająca się gospodarka w tym pomaga. Nie bez znaczenia jest również program 5OO+, który sprzyja rozwojowi rodziny, a to przekłada się na wzrost zapotrzebowania na większe mieszkania – tłumaczy Mateusz Juroszek, wiceprezes spółki Atal.