ATAL S.A. – rusza budowa księgi popytu na nie więcej niż 4,5 mln akcji nowej emisji

ATAL S.A. ­– ogólnopolski deweloper – rozpoczął proces przyspieszonego budowania księgi popytu w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela nowo emitowanej serii F. Spółka podpisała umowę plasowania akcji z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie oraz mBank S.A. – Biuro Maklerskie. Oba podmioty pełnią funkcje Globalnych Koordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu.

Wyślij zawartość schowka
na swój email

    Tutaj pojawią się mieszkania, jeśli dodasz je do schowka