RUCH W NIERUCHOMOŚCIACH MIMO PANDEMII

Budownictwo może stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki podczas wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Potwierdzeniem tego są dane – jak podaje Główny Urząd Statystyczny, wyniki budownictwa w kwietniu br. były zaskakująco dobre mimo ograniczeń sanitarnych.

Hamulcem dla budow­nictwa mieszkaniowego są problemy z oddawaniem miesz­kań do użytkowania czy wydawaniem pozwoleń na budowę, a także bariery administracyjne. O tych problemach deweloperzy mówią już od dawna, borykali się z nimi także w minionych latach. Zbigniew Juroszek, prezes ATAL, uważa, że z „punktu widzenia firmy deweloperskiej niezwykle istotne jest zmniejszenie biurokracji oraz uproszczenie procedur administracyjnych. To z pewnością pozwoliłoby przyspieszyć proces inwestycyjny”.