Grupa ATAL – przekazania w I kw. 2024

Grupa ATAL ­– ogólnopolski deweloper – w pierwszym kwartale 2024 roku wydała klientom 667 lokali mieszkalnych i usługowych.

Tegoroczny potencjał przekazań, wynikający z harmonogramu budów, wynosi niemal 2,2 tysiąca lokali. Trzeba jednak wziąć pod uwagę mieszkania, które zostały ukończone w zeszłym roku, ale nie zdążyliśmy ich przekazać klientom. Osiągamy wówczas w 2024 roku zbliżony poziom wydań do tego, jaki odnotowaliśmy w ubiegłym roku – mówi Zbigniew Juroszek, prezes zarządu ATAL SA.  

W pierwszym kwartale 2024 roku Grupa ATAL zakontraktowała 730 lokali. Przed rokiem było to 401 mieszkań. Od początku bieżącego roku ATAL notuje stabilny i wysoki poziom zainteresowania ofertą ze strony nabywców. Tegoroczne plany sprzedaży zakładają kontraktację na poziomie około 3000 lokali. Czynnikiem dodatkowo stymulującym sprzedaż może okazać się wejście nowego, rządowego programu wspierającego wybrane grupy nabywców na rynku nieruchomości.

Grupa ATAL ­po przekazaniu 2806 lokali mieszkalnych i usługowych w 2023 roku, wygenerowała skonsolidowane przychody na poziomie 1,500 mld zł. W zeszłym roku Grupa ATAL wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości ponad 341 mln zł. Marża netto w 2023 roku wyniosła 22,8%. W 2023 roku Grupa ATAL zawarła 2833 umów deweloperskich oraz przedwstępnych.

W dniu 20.03.2024r. Zarząd ATAL S.A. podjął uchwałę w przedmiocie zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki propozycji podziału zysku netto jednostki dominującej za 2023 rok, który wyniósł 341.823.761,64 zł w następujący sposób:

– 259.287.660,00 zł, tj. 6,00 zł na jedną akcję na wypłatę dywidendy,

– 82.536.101,64 zł na kapitał zapasowy.

Wyślij zawartość schowka
na swój email

    Tutaj pojawią się mieszkania, jeśli dodasz je do schowka