ATAL – ZMIANA TERMINÓW PRZEKAZANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2015 ROKU (3/2015) – EBI

Zarząd spółki ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie informuje o przyspieszeniu terminu przekazania raportu rocznego skonsolidowanego za 2014 rok. Raport roczny skonsolidowany Grupy ATAL za 2014 rok zostanie przekazany w dniu 8 kwietnia 2015r. Terminy przekazania raportu półrocznego skonsolidowanego za pierwszą połowę 2015 roku nie ulega zmianie: 30 września 2014r. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.