ZYSK NETTO ATALU WZRÓSŁ DO 89,44 MLN ZŁ W 2016 R.

Atal odnotował 89,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 47,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 114,77 mln zł wobec 40,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 506,84 mln zł w 2016 r. wobec 226,85 mln zł rok wcześniej.

„Podstawowe przychody grupy kapitałowej pochodziły ze sprzedaży mieszkań, realizowanej przed podmiot dominujący – Atal S.A. W okresie 2016r. łącznie wydanych zostało 1 404 co stanowiło wzrost o 124% w stosunku do 2015 roku, w którym wydano 628 mieszkań i lokali. Najwięcej mieszkań zostało wydanych w Krakowie (559), we Wrocławiu (243) i Warszawie (229), następnie Katowice (204), Łódź (169)” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2016 r. wyniósł 117,41 mln zł wobec 49,12 mln zł zysku rok wcześniej.