ZBIGNEW JUROSZEK, ATAL: CZAS NA PLATFORMĘ GLOBALNEGO INWESTOWANIA

ZBIGNIEW JUROSZEK z przedsiębiorcą, inwestorem, prezesem Atalu i członkiem rady nadzorczej STS rozmawiał Adam Roguski.

Tzw. sentyment, czyli postrzeganie, podejście inwestorów do deweloperów mieszkaniowych, wyraźnie się schłodził: WIG-nieruchomości w ciągu nieco ponad miesiąca stracił kilkanaście procent, odwołano IPO Murapolu. Punktem zwrotnym stała się podwyżka stóp procentowych. Z drugiej strony podaliście, że wasza sprzedaż w październiku i listopadzie, a także poziom rezerwacji na koniec listopada wyglądają bardzo dobrze i powinniście w skali całego roku przebić pułap 4 tys. zawartych umów deweloperskich. Jak pan zatem ocenia sytuację w mieszkaniówce?

Zachowania inwestorów bardzo trudno jest komentować, bo każdy kieruje się własnymi przemyśleniami i my nie mamy na nie wpływu. Oczy-wiście, że wyższe stopy nie pomagają deweloperom, ale nie wiemy, jaki będzie docelowy poziom, ani w jakiej perspektywie do niego dojdziemy. Jako duże przedsiębiorstwo budujące mieszkania patrzymy na problem z dwóch stron. Po pierwsze, wyższe stopy to wyższy koszt pieniądza. W Atalu łączne koszty finansowe to około 1 proc. przychodów – a te systematycznie rosną. Podwyżka stóp nie jest więc bardzo znacząca dla na-szych kosztów.

Jeśli chodzi o popyt na mieszkania, trudniej o jednoznaczną diagnozę. W jakimś momencie stopy wyraźnie przełożą się na zmniejszenie zdolności kredytowej nabywców, jednak dotychczasowe podwyżki miały neutralny efekt. Pytanie, jak mocno stopy wzrosną, ale przecież przez długi czas rynek funkcjonował dobrze przy poziomie 1,5–2 proc., więc pewnie po przekroczeniu 2 proc. można byłoby mówić o ich wyraźniejszym wpływie na zdolność kredytową. Choć przecież i wynagrodzenia rosną, a i banki dostosowują politykę kredytową. Jest grupa klientów, która mieszkań bezwzględnie potrzebuje, część przy gromadzeniu wkładu własnego korzysta ze wsparcia rodziny. Trudno więc o jednoznaczne pro-gnozy.

Wyślij zawartość schowka
na swój email

    Tutaj pojawią się mieszkania, jeśli dodasz je do schowka