W TYM ROKU POBILIŚMY REKORD

W wywiadzie Zbigniew Juroszek, prezes spółki deweloperskiej ATAL, mówi, że od stycznia do sierpnia spółka sprzedała 2067 lokali. Przyznaje także, że nieustannie jest problem z działkami budowlanymi. „Duży popyt na grunty pod inwestycje spowodował w ostatnich latach wzrost ich cen, zwłaszcza w poszukiwanych i dobrze skomunikowanych dzielnicach z rozwiniętą infrastrukturą miejską i zapleczem usługowo-handlowym. Ponadto kurczy się zasób działek w centrach miast i innych atrakcyjnych lokalizacjach” – wyjaśnia. ATAL prowadzi jednak racjonalną politykę zakupu gruntów, decydując się tylko na najbardziej atrakcyjne oferty. Poza tym ma rozbudowany bank ziemi, w który w minionych latach firma zainwestowała duże kwoty – w 2017 roku przeszło 230 mln zł, w ubiegłym roku niespełna 200 mln zł, a w pierwszym półroczu 2019 – 76 mln zł.

Prezes ATAL opowiada także o dywersyfikacji geograficznej. ATAL jest bowiem jedynym deweloperem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych działającym we wszystkich największych aglomeracjach w Polsce. To docelowo model funkcjonowania firmy w kraju. Obecnie po wielu analizach ATAL rozpoczyna realizację projektu w niemieckim Dreźnie, gdzie mamy już gotowy projekt z pozwoleniem na budowę.