UTWORZENIE PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI

Zarząd ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie przekazał do publicznej wiadomości, że w dniu 24.09.2018r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji („Program Emisji”). Podstawowe założenia Programu Emisji przewidują m.in.: emisję jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej kwoty 80.000.000 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych) oraz emisje obligacji będą następowały w trybie art. 33 pkt. 2 Ustawy o obligacjach (Dz.U. 2015, poz. 238 ze zm.).

Wyślij zawartość schowka
na swój email

    Tutaj pojawią się mieszkania, jeśli dodasz je do schowka