TRANSPARENTNE SPÓŁKI SĄ WIZYTÓWKĄ WARSZAWSKIEJ GIEŁDY

Firmy rzetelnie podchodzące do komunikacji z rynkiem zostały wyróżnione przez Parkiet tytułem transparentnych spółek. Wśród wyróżnionych spółek kolejny raz znalazł się ATAL.

Ranking „Transparentna spółka roku 2018” został przeprowadzony na podstawie badania sprawozdawczości finansowej, raportowania, relacji inwestorskich oraz zasad ładu korporacyjnego. Transparentność to bowiem nie tylko kwestia dobrego wizerunku, ale także efektywny dialog i otwartość na kontakt z inwestorami. Dzięki czemu firmy mogą liczyć na szereg korzyści – zaufanie ze strony inwestorów, które skutkuje stabilnym akcjonariatem i lepszą wyceną akcji.

Zbigniew Juroszek, prezes ATAL, wyjaśnia jakie działania podejmuje deweloper, aby znaleźć się w gronie transparentnych firm: „Z punktu widzenia spółki publicznej niezwykle istotne są relacje z rynkiem – akcjonariuszami, inwestorami, instytucjami finansowymi czy regulatorem. Maksymalizacja korzyści wynikających z obecności na GPW nie jest możliwa, gdy spółka nieodpowiednio prowadzi komunikację z tymi interesariuszami. W związku z tym na bieżąco przekazujemy informacje o naszym biznesie wszystkim zainteresowanym uczestnikom rynku – aktualizujemy naszą stronę internetową, silnie stawiamy na relacje z inwestorami i mediami, organizujemy spotkania podsumowujące działalność spółki, uczestniczymy w licznych wydarzeniach branżowych”.