TERAZ JEST DOBRY CZAS NA DEBIUT

Dobre wyniki kontraktacji mieszkań i optymistyczne prognozy na ten rok pozwalają deweloperom zwiększać skalę działalności. Zdaniem analityków to doskonały okres na przejście z New Connect na rynek główny i emisję akcji. – Czwarty kwartał 2014 r. pokazał, że popyt na nowe lokale w Polsce utrzymuje się na wysokim, przedkryzysowym poziomie. Mając zaś na uwadze choćby oczekiwania co do poziomu stóp procentowych oraz tempa rozwoju gospodarczego w najbliższych kwartałach, nie spodziewam się, by doszło do jego wyraźnego osłabienia w 2015 r. Dostęp do finansowania dłużnego na przyzwoitych warunkach również nie stanowi większego problemu dla solidnych graczy. Ceny gruntów, mimo ostatnich zwyżek, nadal dają szansę na uzyskanie przyzwoitych marż. Takie warunki, przynajmniej teoretycznie, stwarzają dogodny moment na uplasowanie spółki na rynku głównym – mówi Cezary Bernatek, analityk BESI.

Na większą skalę

Jednak, zdaniem Bernatka, sektor ma już szeroką reprezentację na GPW, co nie ułatwia zadania nowym emitentom. Na razie więc debiuty zapowiada tylko kilka spółek. Najbliżej mety jest Atal, który złożył prospekt emisyjny w KNF w listopadzie 2014 r. i czeka na zatwierdzenie dokumentu.

– O ile warunki rynkowe będą sprzyjające oraz KNF zatwierdzi nasz prospekt, możliwe jest przeprowadzenie oferty publicznej w I kw. 2015 r. – zapewnia Mateusz Juroszek, wiceprezes Atalu.

Deweloper zamierza wyemitować do 6,5 mln akcji o wartości nominalnej 5 zł każda. – Pozyskane z rynku kapitałowego środki, które stanowią alternatywę dla kredytów bankowych, przeznaczymy na zakup atrakcyjnych gruntów oraz na realizację projektów deweloperskich – tłumaczy Juroszek. Spółka buduje w dużych aglomeracjach.