SPÓŁKI RODZINNE DOBRZE SOBIE RADZĄ

Firmy rodzinne są fundament polskiej gospodarki. Stanowią 75 proc. wszystkich przedsiębiorstw w Polsce, a ich udział w ogólnej liczbie podmiotów nie odbiega od innych państw europejskich. Warto zaznaczyć, że na warszawskim parkiecie notowanych jest wiele firm rodzinnych.

W ostatnich latach kapitalizacje i przychody spółek rodzinnych rosły zdecydowanie szybciej niż spółek nierodzinnych. W 2016 r. spółki rodzinne notowane na głównym parkiecie warszawskiej giełdy łącznie zanotowały 52,2 mld zł przychodów, to wzrost w stosunku do 2012 roku o 51,6 proc. – wynika z obliczeń Grant Thornton. W ostatnich latach dynamicznie rosła też kapitalizacja spółek rodzinnych. Na koniec 2016 r. wynosiła 33,5 mld zł. W latach 2012-2016 rosła rocznie średnio o prawie 26 proc. W przypadku spółek nierodzinnych kapitalizacja wynosiła 327 mld zł. Wśród największych pod względem kapitalizacji firm znalazł się Atal.

Atal jest drugą największą spółką rodzinną pod względem kapitalizacji notowaną na warszawskim parkiecie. Kapitalizacja dewelopera wynosi 1,6 mld zł. Ponad 83 proc. akcji poprzez spółkę zależną posiada Zbigniew Juroszek, założyciel i prezes firmy. W zarządzie zasiada też jego syn Mateusz Juroszek.