ODBIÓR MIESZKANIA. DEWELOPERZY SPRAWDZAJĄ, ALE USTERKI SIĘ ZDARZAJĄ

Odbiór to jeden z najważniejszych etapów podczas skomplikowanej operacji związanej z zakupem mieszkania. W momencie, gdy klient odbiera lokal powinien on mieć wszystkie wyszczególnione w umowie cechy. „Podczas odbioru mieszkania do dyspozycji klientów są wykwalifikowani inżynierowie, którzy wyjaśniają istotne z perspektywy nabywcy techniczne aspekty inwestycji, jak i samego mieszkania. Chodzi tu głównie o objaśnienie m.in. jak biegną instalacje elektryczne i teletechniczne, a także instalacja sanitarna oraz wentylacja. Taka wiedza jest nieoceniona przy wykańczaniu i urządzaniu mieszkania” – wyjaśnia Zbigniew Juroszek, prezes firmy Atal. Juroszek zwraca też uwagę, że wiele wad, które zgłaszają klienci, wynika z przyczyn niezależnych od dewelopera. Prezes ATAL wyjaśnia także, że w terminie 14 dni od odbioru mieszkania deweloper jest zobowiązany przekazać nabywcy oświadczenie, w którym odnosi się do zgłoszonych w protokole uwag dotyczących stanu technicznego mieszkania. Natomiast usunięcie uznanych usterek nastąpić powinno w terminie 30 dni od daty odbioru lokalu. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od dewelopera, utrzymanie tego terminu jest niemożliwe, klient zostaje poinformowany o przyczynie opóźnienia i planowanej dacie usunięcia wady.