OBLIGACJE SERII AB ATALU ZADEBIUTUJĄ WE WTOREK NA CATALYST

Obligacje serii AB spółki Atal zadebiutują na rynku Catalyst we wtorek, 23 maja, podał BondSpot.

Zarząd BondSpot postanawia wyznaczyć dzień 23 maja 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 40 000 obligacji na okaziciela serii AB spółki Atal, o łącznej wartości nominalnej 40 000 000 zł.

Atal podał wcześniej, że nowe środki pozwolą spółce na częściową modyfikację struktury finansowania swojej działalności, a także posłużą na zakup kolejnych gruntów oraz realizację projektów deweloperskich.

Wyślij zawartość schowka
na swój email

    Tutaj pojawią się mieszkania, jeśli dodasz je do schowka