NOWY RZĄD: BIZNES LICZY NA DOBRĄ ZMIANĘ

Jednym z kluczowych oczekiwań biznesu wobec ekipy, która będzie u władzy po wyborach, jest zwiększenie stabilności i przewidywalności otoczenia prawnego. Bez tego trudno będzie pobudzić prywatne inwestycje. Zbigniew Juroszek, prezes i założyciel firmy deweloperskiej ATAL, postuluje: „Kolejny rząd powinien pamiętać, że dla przedsiębiorców najważniejsza jest przewidywalność oraz stabilność polityki gospodarczej. W tym celu polskie prawo powinno być nie tylko bardziej przejrzyste i jednoznaczne, ale powstawać powinno w racjonalny sposób, z uwzględnieniem interesu wszystkich uczestników polskiej gospodarki. Przedsiębiorcy muszą mieć właściwy czas na przystosowanie się do zmieniającego się otoczenia prawnego. To podstawowy aspekt, którego oczekują od ustawodawcy. Pozostałym wyzwaniom są w stanie sprostać w ramach własnych możliwości. Z punktu widzenia firmy deweloperskiej niezwykle istotne jest zmniejszenie biurokracji oraz uproszczenie procedur administracyjnych. To z pewnością pozwoli przyspieszyć proces inwestycyjny, co przełoży się na większą dostępność i niższe ceny mieszkań”.