MIESZKANIA TYLKO DLA NAJBOGATSZYCH? TO ZŁY SCENARIUSZ

Branża mieszkaniowa w tym kryzysie ma teraz dwa wyjścia: albo ograniczać podaż, albo zupełnie zrezygnować z dostarczania mieszkań na rynek. Tak czy owak, najbardziej przegrany będzie konsument – mówi Zbigniew Juroszek, Prezes ATAL, w rozmowie z Business Insider.

Red.: Wciąż mocno odstajemy od średniej unijnej w ilości mieszkań na 1000 mieszkańców.

ZJ: Przez ostatnie 10 lat udało się nieco zmniejszyć tę lukę mieszkaniową, ale dalej – według różnych szacunków – brakuje w Polsce ok. 800 tys. do miliona mieszkań. Poza tym mieszkania się amortyzują w tempie 1 – 2 procent rocznie. Nie jest dobrze, abyśmy sobie zablokowali tę drogę cywilizacyjnego postępu.