KTO MA BUDOWAĆ: PAŃSTWO CZY DEWELOPER?

Założenia planu rządowego, żeby budować mieszkania za 3 tys. zł. za mkw. są niemożliwe do realizacji. Wynika to z faktu, że w zdecydowanej większości państwowe grunty w dużych miastach nie mają pełnej infrastruktury i czystego stanu prawnego. To z kolei znaczy, że wymagają bardzo dużego doinwestowania, żeby zapewnić odpowiednią infrastrukturę. A jej koszt stanowi bardzo istotną część całego przedsięwzięcia. Co więcej dostawcy mediów to w większości prywatne firmy, które za darmo tego nie zrobią. Podobnie z drogami – odpowiadają za nie budżety lokalne. Tym samym znacznie zwiększa się koszt inwestycji i jednocześnie okres realizacji. Jeśli rząd rozpocząłby realizację planu już teraz, to pierwsze mieszkania znalazłyby się na rynku nie wcześniej niż za 5 lat, a ich koszt będzie znacznie wyższy od zapowiadanego obecnie. Tym bardziej, że koszty robocizny rosną w dużym tempie.

W zależności od różnych opracowań mówi się, że w Polsce nadal brakuje nawet kilku milionów mieszkań. Najskuteczniejszym sposobem na zmianę tej sytuacji jest stworzenie warunków, które umożliwią podmiotom – obecnym na rynku mieszkaniowym – na efektywniejszą działalność – mówi Mateusz Juroszek, wiceprezes ATAL SA.