KSIĘGI WIECZYSTE BLOKUJĄ RYNEK

Coraz dłużej trzeba czekać na założenie księgi wieczystej i wpisy do niej. Jeszcze kilka lat temu standardowy czas oczekiwania wynosił jeden-dwa tygodnie. Dziś formalności wieczystoksiegowe trwają często pół roku, a nawet dłużej. To zaczyna się to negatywnie odbijać na rynku nieruchomości. Cierpią na tym inwestycje, ale także klienci zainteresowani zakupem mieszkania.

„Dłuższy czas rozpatrywania wniosku o wpis własności dla klientów oznacza wyższe oprocentowanie kredytu” – wyjaśnia Zbigniew Juroszek, prezes firmy deweloperskiej ATAL. „Chodzi o tzw. ubezpieczenie pomostowe, które wraca do podstawowego poziomu z chwilą wpisu hipoteki w nowo założonej księdze wieczystej. W skrajnych przypadkach postępowanie – zamiast zwyczajowych jednego-dwóch miesięcy – trwa nawet 12 miesięcy, co dla kredytujących nieruchomość klientów oznacza konieczność poniesienia dodatkowych i trudych do przewidzenia kosztów” – tłumaczy prezes Juroszek.

„Problem wydłużających się terminów rozpatrywania wniosków wieczystoksięgowych jest szczególnie dotkliwy dla branży w przypadku inwestycji wieloetapowych, których realizacja jest rozciągnięta w czasie i towarzyszą jej dodatkowe formalności, takie jak zmiany geodezyjne i ewidencyjne, konieczność podziału działki itp.” – wskazuje Zbigniew Juroszek.

Wyślij zawartość schowka
na swój email

    Tutaj pojawią się mieszkania, jeśli dodasz je do schowka