INWESTYCJA FIRMY ATAL W TRYBIE LEX DEWELOPER. POWSTANIE TUŻ PRZY PARKU ŚLĄSKIM

Radni Chorzowa podjęli uchwałę lokalizacyjną w trybie lex deweloper. Otwiera to drogę do zrea­lizowania przez ATAL inwestycji mieszkaniowej przy ul. Targowej, w sąsiedztwie Parku Śląskiego.

ATAL planuje budowę osiedla mieszkaniowego na 950 mieszkań na dawnych gruntach MTK w Chorzowie. Chorzowscy radni stosunkiem 13 głosów „za” i wobec jedynie 6 „przeciw” zdecydowali, że realizacja projektu będzie możliwa. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie pozwalał na realizację inwestycji mieszkaniowej na tych gruntach, z tego względu ATAL starał się o pozwolenie na realizację inwestycji w trybie ustawy lex deweloper.

– Radni podjęli słuszną decyzję, gdyż w naszej ocenie zaproponowany sposób zagospodarowania działki przy ul. Targowej jest najlepszym z możliwych dla tego terenu. Funkcja mieszkaniowa z elementami usługowymi, w tym publiczną szkołą podstawową, jest dla Chorzowa korzystną i rozwojową perspektywą. Przysporzy nowoczesnej substancji mieszkaniowej i edukacyjnej oraz przyciągnie nowych mieszkańców do miasta borykającego się z ujemnym saldem migracji – mówi Mateusz Bromboszcz, wiceprezes ATAL.

Nie tylko osiedle, ale też szkoła

Inwestycja zakłada powstanie trzech kaskadowych budynków mieszkalnych, które zajmą powierzchnię ok. 17 proc. działki będącej od 2018 roku we władaniu dewelopera. Oprócz mieszkań znajdą się w nich także lokale z przeznaczeniem na funkcje usługowe, np. przedszkole. W ramach inwestycji powstanie również nowoczesna publiczna szkoła podstawowa, która po wybudowaniu przez i na koszt dewelopera przejdzie na własność samorządu. Według wstępnych założeń, w szkole będzie mogło uczyć się ok. 200 uczniów i uczennic, do dyspozycji których będą sala gimnastyczna i boisko zewnętrzne.

– Opracowaliśmy koncept nowoczesnego osiedla, które bardzo dobrze wkomponuje się w parkowe sąsiedztwo, z jednoczesnym poszanowaniem i zachowaniem jego substancji przyrodniczej. Z 43 proc. do 64 proc. zwiększy się także powierzchnia biologicznie czynna na terenie opracowania, który obecnie w 57 proc. jest zabetonowany – powiedziała Angelika Kliś, członek zarządu ATAL.

Inwestycja ma wkomponować się w parkowe otoczenie

Autorem koncepcji jest katowicki architekt Wojciech Wojciechowski, wraz z zespołem. W projekcie osiedla, utrzymanym w minimalistycznym stylu, dominują jasne barwy elewacji budynków oraz efektowne przeszklenia balkonów i tarasów. Usytuowanie budynków ma zapewnić mieszkaniom możliwie jak najlepsze nasłonecznienie i przewietrzanie.

Jednakże priorytetem dla architektów i dewelopera było nadanie zabudowie takich cech, dzięki którym harmonijnie wkomponuje się ona w parkowe otoczenie. Plany zakładają realizację inwestycji na terenie dotychczas zabudowanym i zabetonowanym oraz przywrócenie mu wartości przyrodniczych. Będzie to możliwe m.in. dzięki licznym strefom zieleni, także w zdegradowanych miejscach, jak również posadzeniu łąk kwietnych i innych form przyrodniczych.

– W zaplanowanie niektórych elementów inwestycji, np. terenów zewnętrznych i rekreacyjnych, chcielibyśmy włączyć środowiska młodych architektów, organizując konkurs – zapowiadają przedstawiciele dewelopera.