INWESTORZY WYKUPUJĄ AKCJE ATAL

ATAL wyemitował skierowane do inwestorów instytucjonalnych dwuletnie obligacje serii AY na kwotę 120 mln zł. Oferta dewelopera spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie wybranych przedsięwzięć deweloperskich oraz zakupy gruntów.

–To kolejna już emisja, która pokazała, że na rynku jest bardzo duże zainteresowanie emitowanymi przez ATAL obligacjami. Popyt zgłoszony przez inwestorów był niemal trzy razy wyższy od oferowanych obligacji, co potwierdza, że nasz model biznesowy oraz konsekwentnie realizowana strategia spotykają się z bardzo pozytywnymi reakcjami – tłumaczy Zbigniew Juroszek, prezes zarządu ATAL.