Grupa ATAL wydała 2806 lokali w 2023 roku

Grupa ATAL ­– ogólnopolski deweloper – w 2023 roku wydała 2806 lokali mieszkalnych i usługowych. W samym IV kwartale 2023r. Grupa wydała 1200 lokali. Wstępnie szacowany tegoroczny potencjał przekazań wynosi ok. 2500 mieszkań.

Liczba przekazanych lokali w zeszłym roku, a w szczególności w IV kwartale, z pewnością pozytywnie przełoży się na rentowność spółki. Za nami trzy niezwykle intensywne miesiące, w których wydaliśmy bardzo dużo mieszkań. W ostatnim kwartale wykonaliśmy prawie połowę całego zeszłorocznego wyniku. W związku z tym należy spodziewać się pozytywnego wpływu liczby przekazań na całoroczne rezultaty. Biorąc pod uwagę skalę prowadzonych inwestycji deweloperskich, harmonogram budów i zasób wciąż niewydanych lokali, spodziewamy się, że w 2024 roku powinniśmy wydać ok. 2500 mieszkań – mówi Zbigniew Juroszek, prezes zarządu ATAL SA.

ATAL ­w 2023 roku zakontraktował 2833 lokale mieszkalne i usługowe. W 2022 roku kontraktacja wyniosła 2091 lokali. Oznacza to wzrost o ponad 35% rok do roku. W zeszłym roku Grupa podpisała 3552 umów rezerwacyjnych, w 2022 roku było ich 2075. Na koniec 2023 roku ATAL posiadał 476 aktywnych umów rezerwacyjnych, na koniec 2022 roku zaś 98.

W 2023 roku Grupa wprowadzała do sprzedaży kolejne projekty deweloperskie. Ponadto ATAL posiada już odpowiednie zasoby gruntów pozwalające na uruchomienie lub rozpoczęcie przygotowań do przedsięwzięć deweloperskich w kolejnych okresach. Tylko w 2022 roku Grupa ATAL nabyła nowe grunty pod inwestycje za kwotę 373 mln zł, na łączny PUM 402 tys. mkw. Ponadto od stycznia do września u.br. ATAL nabył działki za kwotę 132 mln zł, na łączny PUM 85 tys. mkw. Bank ziemi Grupy na 30.09.2023 wyniósł 752 tys. mkw. PUM.

W dniu 3 lipca 2023 roku ATAL wypłacił dywidendę z zysku za 2022 rok w wysokości 5 zł na akcję, czyli łącznie 193,57 mln zł. Oznacza to, że od początku obecności ATAL S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka wypłaciła akcjonariuszom blisko 1 mld zł.

W lipcu 2023 roku ATAL S.A. wyemitował 4,5 mln akcji serii F po cenie emisyjnej 56 zł, o łącznej wartości 252 mln zł. Wpływy z emisji pozwolą na zakup nowych gruntów w lokalizacjach o szczególnym potencjale oraz realizację nowych projektów deweloperskich, których zakończenie planowane jest od początku 2025 roku. Ponadto środki przeznaczone zostaną na bieżącą działalność operacyjną oraz efektywniejszą kosztowo realizację dotychczasowych inwestycji mieszkaniowych.

W 2023 roku ATAL trzykrotnie emitował obligacje – w dniu 27 października 2023 roku wyemitował 2-letnie obligacje serii BB o wartości 260 mln zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 6M powiększonej o stałą marżę w wysokości 150 bps. Ponadto w dniu 11 maja 2023 roku ATAL wyemitował 150 mln zł obligacji – rocznych serii AZ (70 mln zł) i dwuletnich serii BA (80 mln zł). Marża na rocznym papierze wynosi 165 bps ponad WIBOR6M, a na dwuletniej obligacji 200 bps ponad WIBOR 6M.