Grupa ATAL podsumowała 2022 rok

Grupa ATAL ­– ogólnopolski deweloper – po przekazaniu 3380 lokali mieszkalnych i usługowych w 2022 roku, wygenerowała skonsolidowane przychody na poziomie 1,658 mld zł. W zeszłym roku Grupa ATAL wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości ponad 368 mln zł, co jest najwyższym wynikiem w historii Grupy. Marża netto w 2022 roku wyniosła ok. 22,22%. W 2022 roku Grupa ATAL zawarła 2091 umów deweloperskich oraz przedwstępnych.