Grupa ATAL – kontraktacja w I kw. 2024 r.

Grupa ATAL ­– ogólnopolski deweloper – w pierwszym kwartale 2024 roku zakontraktowała 730 lokali. Przed rokiem było to 401 mieszkań. Od początku bieżącego roku Grupa notuje stabilny i wysoki poziom zainteresowania ofertą ze strony nabywców.

Tegoroczne plany sprzedaży zakładają kontraktację na poziomie około 3000 lokali. Czynnikiem dodatkowo stymulującym sprzedaż może okazać się wejście nowego, rządowego programu wspierającego wybrane grupy nabywców na rynku nieruchomości.

Zgodnie z naszymi przewidywaniami w I kwartale 2024 roku osiągnęliśmy zdecydowanie wyższą kontraktację niż w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz zbliżoną do wyników z II i III kwartału 2023 roku. IV kwartał ubiegłego roku był wyjątkowym okresem, a przez to niemiarodajnym, ze względu na zamknięcie programu BK 2%.

Klienci pozostają aktywni na rynku mieszkaniowym, popyt jest wysoki oraz stabilny. Dodatkowymi czynnikami stymulującym mogą okazać się zarówno obniżki stóp procentowych w drugiej połowie roku, jak również uruchomienie nowego rządowego wsparcia dla kupujących mieszkanie. W związku z planowanym rządowym programem postanowiliśmy wprowadzić do naszej oferty własne rozwiązanie „Decyzja na raty”, które gwarantuje nabywcom aktualną cenę lokalu, a wydłuża cały proces decyzji zakupowych aż do jesieni bieżącego roku – mówi Zbigniew Juroszek, prezes zarządu ATAL SA.

Grupa ATAL ­po przekazaniu 2806 lokali mieszkalnych i usługowych w 2023 roku, wygenerowała skonsolidowane przychody na poziomie 1,500 mld zł. W zeszłym roku Grupa ATAL wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości ponad 341 mln zł. Marża netto w 2023 roku wyniosła 22,8%. W 2023 roku Grupa ATAL zawarła 2833 umów deweloperskich oraz przedwstępnych.

W dniu 20.03.2024r. Zarząd ATAL S.A. podjął uchwałę w przedmiocie zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki propozycji podziału zysku netto jednostki dominującej za 2023 rok, który wyniósł 341.823.761,64 zł w następujący sposób:

– 259.287.660,00 zł, tj. 6,00 zł na jedną akcję na wypłatę dywidendy,

– 82.536.101,64 zł na kapitał zapasowy.