DOPIERO PRZEDSMAK MIESZKANIOWYCH ŻNIW

Już w pierwszym półroczu można obserwować wzrost liczby przekazań mieszkań, które są dla deweloperów fundamentem zysków. Kumulacja oczekiwana jest w drugiej połowie roku. Piętnastu deweloperów notowanych na rynku kapitałowym przez pierwsze sześć miesięcy roku przekazało łącznie 10,3 tys. mieszkań. ATAL znalazł się blisko poziomu tysiąca mieszkań – przekazał klucze do 920 lokali. Tegoroczny potencjał przekazania mieszkań szacowany jest na 2,59 tys., czyli podobnie jak w 2018 roku.

Wyślij zawartość schowka
na swój email

    Tutaj pojawią się mieszkania, jeśli dodasz je do schowka