DM PKO BP REKOMENDUJE „KUPUJ” DLA SPÓŁKI ATAL, USTALA CENĘ NA 23,30 ZŁ

Analitycy DM PKO BP, w raporcie z 23 lutego, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla spółki Atal od zalecenia „kupuj” i wyznaczyli cenę docelową na 23,30 zł. W dniu wydania raportu kurs akcji Atala wynosił 20,50 zł, a we wtorek o 9.22 wynosi 21 zł. Analitycy zwracają uwagę, że Atal to jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce.

Szybki rozwój spółki nastąpił w okresie poprawy koniunktury na rynku. W 2014 roku spółka osiągnęła najwyższy zysk operacyjny w segmencie. Ze względu na lukę podażową zyski spadną znacząco w bieżącym roku i wzrosną skokowo ponownie w kolejnych latach. Oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w ciągu 12 miesięcy wynosi 17 proc. „Tematem inwestycyjnym dla spółki w naszej opinii jest skokowa poprawa wyników finansowych w kolejnych latach, która nastąpi ze względu na wzrost liczby rozpoznanych mieszkań z ok. 690 w 2015 r. do ok. 1500 i 2000 w latach 2016/2017” – napisano w raporcie. Analitycy zwracają uwagę, że polityka dywidendowa spółki zakłada obecnie, iż do inwestorów przekazywane będzie 40-50 proc. zysku skonsolidowanego. Analitycy DM PKO BP prognozują, że w 2015 roku spółka uzyska 26 mln zł zysku netto, 50 mln EBIT i 255 mln zł przychodów. W 2016 roku analitycy oczekują 94 mln zł zysku netto, 128 mln zł EBIT i 553 mln zł przychodów.

Wyślij zawartość schowka
na swój email

    Tutaj pojawią się mieszkania, jeśli dodasz je do schowka