CORAZ DROŻSZE BUDOWANIE

Na przestrzeni ostatnich czterech miesięcy ceny materiałów budowlanych i wykończeniowych wzrosły o ponad 4 proc. Drastycznie wzrosły ceny stali, drewna czy materiałów ropopochodnych. Dla deweloperów wzrosty cen były bardzo odczuwalne. Jak szacuje Zbigniew Juroszek, prezes ATAL, w ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia z istotnymi zwyżkami kosztów budowy, rzędu 10-12 proc. rok do roku.

„Główną przyczyną są znaczne podwyżki cen niektórych surowców i materiałów, wynikające również z ich dostępności. Nie sprawdziły się oczekiwania, że to sytuacja sezonowa, przejściowa. Raczej wygląda na to, że ceny surowców zostaną na wyższych poziomach na dłużej. Dane płynące z europejskich gospodarek, w tym polskiej, wskazują na ożywienie, co również może wpłynąć na to zjawisko” – wyjaśnia Zbigniew Juroszek , prezes ATAL. Podkreśla także, że tak dużemu podmiotowi, jakim jest ATAL, na wymagającym rynku działalności ułatwiają bardzo dobre relacje z dostawcami i status preferowanego kontrahenta. Na ceny mieszkań w najbliższym czasie presje wywierać będą także rosnące koszty związane z usługami podwykonawców.