BRANŻA WCIĄŻ NA WYSOKICH OBROTACH

Mateusz Juroszek, wiceprezes Atalu, ma optymistyczne nastawienie, jeśli chodzi o najbliższe lata dla branży. Rynek pierwotny jest w dobrej kondycji, popyt nadal równoważy się z podażą, dlatego nie przewidujemy większych wahań w sprzedaży mieszkań.

Warto zauważyć, że w Polsce nadal są olbrzymie braki lokalowe, których nie da się zaspokoić jeszcze przez wiele lat. To, co sprzyja rynkowi pierwotnemu to z pewnością poprawiająca się sytuacja materialna Polaków, która przekłada się na wzrost zainteresowania nieruchomościami.

Stopy procentowe są nadal najniższe w historii, co ułatwia kredytowanie i dodatkowo zachęca do nabywania mieszkań pod cele inwestycyjne, ze względu na relatywnie wysokie stopy zwrotu. Nawet rekomendacja KNF i wymagany coraz wyższy wkład własny nie zniechęcają do dalszego kupowania mieszkań.

Polacy chcą mieszkać w lepszych warunkach, a rozwijająca się gospodarka w tym pomaga. Nie bez znaczenia jest również program 500+, który sprzyja rozwojowi rodziny, a to przekłada się na wzrost zapotrzebowania na większe mieszkania.

Wyślij zawartość schowka
na swój email

    Tutaj pojawią się mieszkania, jeśli dodasz je do schowka