BRANŻA OCENIA PLAN

Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zwany potocznie planem Morawieckiego – w jednych budzi nadzieje, w innych wątpliwości, we wszystkich pytania, Co o nim sądzą przedstawiciele branży? Jakie szczegółowe rozwiązania powinny się w nim znaleźć, aby odpowiadał potrzebom i służył rozwojowi firm budowlanych? Prezentujemy zebrane głosy.

Założenia planu Morawieckiego są bardzo ogólne, więc ciężko diagnozować, w jakim zakresie mogą się przełożyć na rynek deweloperski. Co do za- sady najefektywniejszym modelem jest realizacja inwestycji przez firmy prywatne, zresztą dotyczy to także innych branż. Dla- tego też rząd powinien się skupić na wprowadzeniu
rozwiązań, które przełożą się na rozwój rynku deweloperskiego, pozwalających relatywnie szybko zaspokajać potrzeby mieszkaniowe Polaków.

Obecnie największymi problemami branży są przerost biurokracji organów administracyjnych, ich brak decyzyjności i nie- jasny stan prawny wielu gruntów. Należy uprościć procedury budowlane, postępowanie administracyjne i procedury związane z decyzjami środowiskowymi. Takie zmiany utrzymają dobrą kondycję rynku, a jednocześnie spowodują spadek cen nieruchomości, dzięki czemu więcej Polaków będzie mogło ku- pić mieszkania spełniające ich oczekiwania.