ATAL ZWIĘKSZA ZYSKI

ATAL po wydaniu 1650 lokali w I połowie 2021 roku wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie 651,6 mln złotych, wobec 455,7 mln złotych przed rokiem. Oznacza to wzrost o 43 proc. rok do roku.

W tym okresie sprawozdawczym wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 116,2 mln złotym. Przed rokiem było to 51,1 mln złotych, co oznacza wzrost o 127 proc. rok do roku. Marża brutto ze sprzedaży w I półroczu 2021 roku wyniosła 24,3 proc., a marża netto zaś 17,8 proc.

Tegoroczny potencjał przekazań na ten rok wynosi do 4 tys. mieszkań. Tegoroczny poziom sprzedaży też może wynieść około 4 tys. lokali.

– I półrocze zamknęliśmy bardzo dobrymi wynikami kontraktacji oraz przekazań. Na rynku widoczny jest trend, w którym to największe i wyspecjalizowane podmioty najlepiej radzą sobie w branży deweloperskiej. Zbudowaliśmy silne struktury w siedmiu największych aglomeracjach w Polsce, co pozytywnie wpływa na osiągane przez spółkę wyniki. Stale i racjonalnie rozbudowujemy nasz bank ziemi, który i tak w pełni zabezpiecza naszą działalność na kilka lat. Przyglądamy się i odpowiednio reagujemy na zjawiska, które zachodzą w branży. Nie odnotowujemy istotnych czynników mogących zmienić sytuację na pierwotnym rynku mieszkaniowym – mówi Zbigniew Juroszek, prezes zarządu ATAL.