ATAL ZAKONTRAKTOWAŁ 2 420 LOKALI W 2018 R.

ATAL zawarł 2 420 umów deweloperskich i przedwstępnych w 2018 r. Najwięcej umów deweloperskich podpisano we Wrocławiu (510), Łodzi (484) i Warszawie (450).

„W grudniu 2018 roku widać wyraźny wzrost kontraktacji, który jest efektem poszerzenia oferty w ostatnich miesiącach ubiegłego roku. Uruchomiliśmy wówczas sprzedaż wielu nowych inwestycji w całej Polsce. Przeciągające się procedury w urzędach wyraźnie wpłynęły na rozpoczęcie nowych budów. Liczymy, że w bieżącym roku rynek pod względem administracyjnym będzie bardziej przewidywalny. Dalszej stabilizacji powinny ulec również koszty materiałów budowlanych, jak i wykonawstwa. W 2019 roku przewidujemy, że sprzedaż pozostanie na wysokim poziomie – analogicznym do wyniku z roku poprzedniego” – powiedział prezes Zbigniew Juroszek.