ATAL ZADOWOLONY Z WYNIKÓW FINANSOWYCH

Według analizy ATAL jednym z czynników, który pozwolił, nawet w trudnych czasach pandemii, poprawić wyniki finansowe jest geograficzna dywersyfikacja modelu biznesowego. Potwierdzeniem tych słów jest m.in. skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wynoszący w 2020 roku 167,44 mln złotych. To o prawie 54 mln więcej niż w roku poprzednim.

ATAL, ogólnopolski deweloper, w okresie od stycznia do grudnia 2020, po rekordowym wydaniu 3 002 lokali mieszkaniowych i usługowych – wypracował aż 1 167 mln złotych skonsolidowanych przychodów. To aż 62-proc. wzrost względem roku 2019.