ATAL WYKUPIŁ PRZEDTERMINOWO OBLIGACJE O WARTOŚCI 20 MLN ZŁ

Atal dokonał wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji serii G i J o łącznej wartości 20 mln zł, podał Atal.

Wykup nastąpił ze środków własnych spółki. „Analiza dotychczasowych trendów rynkowych pozwala założyć, że w całym 2016 roku sprzedaż wyniesie około 2 000 lokali, czyli powyżej wcześniejszych założeń obejmujących kontraktację ok. 1 800 lokali. W związku z tym spółka dywersyfikuje źródła finansowania niezbędne do realizacji strategii. Przedterminowy wykup obligacji jest świadectwem nie tylko dobrej kondycji finansowej grupy, ale także kontroli poziomu zadłużenia” – powiedział wiceprezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie.

W pierwszym półroczu tego roku Atal sprzedał na podstawie umów deweloperskich 1 183 lokale – po uwzględnieniu rezygnacji. Jest to o blisko połowę więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku (805). Wzrosty sprzedaży dotyczyły każdego z pięciu obsługiwanych do tej pory rynków, podano także. Atal specjalizuje się w realizacji osiedli mieszkaniowych, pojedynczych budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Spółka zadebiutowała na GPW w czerwcu 2015 r. W 2015 roku Atal sprzedał 1 690 mieszkań.