ATAL WYEMITOWAŁ OBLIGACJE SERII W NA KWOTĘ 60 MLN ZŁ

W dniu 15 grudnia ATAL S.A. wyemitował – w ramach emisji prywatnej– niezabezpieczone obligacje serii W na kwotę 60 mln zł. Termin wykupu obligacji serii W przypada w dniu 14 grudnia 2018 r. Spółka zgodnie z realizowaną strategią pozyskała dodatkowe finansowanie na bardzo dobrych warunkach dla spółki, jak i inwestorów.

Obligacje zostaną wprowadzone w ramach rynku Catalyst do alternatywnego systemu obrotu. Celem nowej emisji obligacji było pozyskanie dodatkowego kapitału na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach dla spółki, jak i inwestorów. Oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem. Nowo pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup nowego gruntu oraz finansowanie projektu deweloperskiego – mówi Mateusz Juroszek, wiceprezes ATAL S.A.

ATAL S.A., ogólnopolski deweloper, narastająco po trzech kwartałach 2016 roku osiągnął 450,5 mln zł skonsolidowanych przychodów, czyli o 147% więcej niż przed rokiem. ATAL od stycznia do września br. wypracował 89,8 mln zł zysku netto, czyli niemal 3 razy więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku.