ATAL WYEMITOWAŁ OBLIGACJE SERII AP NA KWOTĘ 100 MLN ZŁ

Atal wyemitował dwuletnie, niezabezpieczone obligacje serii AP na kwotę 100 mln zł. Termin wykupu obligacji nowej emisji przypada 26 kwietnia 2021 roku. Obligacje zostaną wprowadzone, w ramach rynku Catalyst, do alternatywnego systemu obrotu.

Deweloper informuje, że pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup gruntów oraz finansowanie wybranych przedsięwzięć deweloperskich.

„W najnowszej emisji zaproponowaliśmy obligatariuszom 1,9 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Uplasowaliśmy papiery dłużne o wartości 100 mln zł i tym samym zrealizowaliśmy cały program emisji obligacji. Atal jest doskonale znany na rynku kapitałowym, a nasz sprawdzony model biznesowy znajduje uznanie u inwestorów – to sprawia, że jesteśmy preferowanym partnerem instytucji finansowych” – mówi prezes Zbigniew Juroszek, prezes ATAL.