ATAL WYEMITOWAŁ OBLIGACJE O WARTOŚCI 70 MLN ZŁ

Deweloper wyemitował trzyletnie, niezabezpieczone obligacje serii AH na kwotę 70 mln zł. Termin wykupu obligacji nowej emisji przypada 26 kwietnia 2021 r. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot lub GPW.

Stopa procentowa obligacji serii AH będzie ustalona według stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,70 proc. w stosunku rocznym.

„Pozyskane środki z emisji obligacji serii AH zostaną przeznaczone na zabezpieczenie zakupu kolejnych gruntów oraz prowadzenie wybranych przedsięwzięć deweloperskich” – powiedział Mateusz Juroszek, wiceprezes Atal.

Wyślij zawartość schowka
na swój email

    Tutaj pojawią się mieszkania, jeśli dodasz je do schowka