ATAL wyemitował obligacje o wartości 260 mln zł

ATAL ­S.A. – ogólnopolski deweloper – w dniu 27 października 2023 roku wyemitował 2-letnie obligacje serii BB o wartości 260 mln zł. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 6M powiększonej o stałą marżę w wysokości 1,50 punktu procentowego w skali roku. Obligacje zostały przydzielone 53 podmiotom, w tym subfunduszom. Fundacja Rodzinna Zbigniewa Juroszka objęła obligacje wartości 60 mln zł. Obligacje będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A.

Wyślij zawartość schowka
na swój email

    Tutaj pojawią się mieszkania, jeśli dodasz je do schowka