ATAL W TYM ROKU IDZIE NA REKORD SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

Po udanych trzech kwartałach deweloper podwyższa oczekiwania sprzedaży mieszkań w całym roku. Firma spodziewa się, że w całym 2019 r. znajdzie nabywców na około 3 tys. lokali. Na nowe projekty pozyskała 100 mln zł z emisji obligacji dla inwestorów instytucjonalnych.

Na początku tego roku deweloper ostrożnie oczekiwał, że sprzeda 2,5 tys. mieszkań wobec 2,42 tys. rok wcześniej i 2,76 tys. w rekordowym 2017 r. W maju deweloper podniósł szacunki do 2,8 tys., dziś mówi już o prawie 3 tys. lokali.

„Uzyskiwane wyniki potwierdzają, że sprzedaż na rynku pierwotnym jest wciąż wysoka i stabilna. Firmy, które potrafią utrzymać odpowiednią podaż i dywersyfikują projekty, notują bardzo dobre rezultaty. Nie widać żadnych symptomów, które świadczyłyby o tym, by sytuacja na rynku mieszkaniowym miała się zmienić” – komentuje Zbigniew Juroszek, prezes Atalu. Podkreśla, że deweloper buduje w siedmiu aglomeracjach, co pozwala elastycznie reagować na lokalne trendy i preferencje kupujących.

„W najbliższym czasie spodziewamy się utrzymania obecnych poziomów sprzedaży. W przygotowaniu mamy aż 49 projektów na niemal 12,5 tys. lokali” – szacuje Juroszek. Przypomina także, że celem nie jest jak najwyższa sprzedaż mieszkań w ujęciu ilościowym, tylko uzyskiwanie zadowalających marż.