ATAL W I KW. 2019 ZWIĘKSZA RENTOWNOŚĆ

ATAL po wydaniu 607 lokali w pierwszym kwartale 2019 roku wygenerował skonsolidowane przychody na poziomie 234,5 mln zł. W tym okresie sprawozdawczym wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 45,3 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży od stycznia do marca wyniosła 28,19%. Marża netto wyniosła zaś 19,61%. Potencjał przekazań na ten rok wynosi ok. 2,6 tys. mieszkań. W 2018 roku spółka wydała 2678 lokali.

Od stycznia do końca kwietnia br. ATAL zakontraktował 1064 lokale, co oznacza wzrost o ponad 18% rok do roku. W analogicznym okresie roku poprzedniego było to 900 lokali. W kwietniu podpisano 348 umów deweloperskich – to rekordowy miesięczny wynik sprzedaży w historii spółki.

„Wyniki za pierwszy kwartał 2019 roku potwierdzają, że spółka zwiększa marżowość projektów. ATAL bardzo dobrze radzi sobie na obecnym, stabilnym rynku deweloperskim. Odnotowana do tej pory sprzedaż, jak i wydania są zgodne z naszymi wcześniejszymi planami. Zakładamy dalszy konsekwentny rozwój w nadchodzących kwartałach – na co pozwala również sytuacja w branży, która jest korzystna dla dobrze wyspecjalizowanych spółek, takich jak ATAL” – mówi Zbigniew Juroszek, prezes ATAL.

Wyślij zawartość schowka
na swój email

    Tutaj pojawią się mieszkania, jeśli dodasz je do schowka