ATAL SPRZEDAŁ W PIERWSZYM KWARTALE 754 LOKALE

Atal zawarł w pierwszym kwartale 2022 roku 754 umów deweloperskich i przedwstępnych – poinformował deweloper w komunikacie. Tegoroczny potencjał sprzedaży grupa obecnie szacuje na 3.000- 3.500 lokali, a potencjał przekazań na ok. 3.500 lokali.

W styczniu podpisano 267 umów deweloperskich i przedwstępnych, w lutym 226 umów, a w marcu 261.

„Tegoroczne, niższe niż przed rokiem, plany kontraktacji wynikają z ostrożności. W obecnej sytuacji szacujemy osiągnięcie ok. 75 proc. tego, na co liczylibyśmy w normalnych okolicznościach. Jest to bardzo konserwatywny szacunek. W tej kalkulacji uwzględniamy spowolnienie decyzji po stronie kupujących spowodowane niepewnością. Klienci oraz banki muszą znaleźć złoty środek, jak finansować się w okresie przejściowym, kiedy pieniądz jest droższy. Nie należy spodziewać się jednak gwałtownego odejścia klientów od zakupów nieruchomości. Uważamy, że wciąż w Polsce mamy strukturalny niedobór mieszkań, który stymuluje rynek” – powiedział cytowany w komunikacie prezes spółki Zbigniew Juroszek.

W 2021 roku Atal zakontraktował 4.258 lokali i przekazał 3.700 lokali.

Grupa posiadała na koniec I kwartału 2022 roku 475 aktywnych umów rezerwacyjnych.