ATAL PRZEDSTAWIŁ PROGNOZY NA 2017 R.

Atal planuje w 2017 r. budowę 2700-2900 mieszkań i zysk netto w wysokości 175-190 mln zł. W I kwartale 2017 r. spółka sprzedała 676 lokali, o 34 proc. więcej r/r.

Spółka planuje w 2017 roku zakończenie realizacji i przekazania lokali na 23 projektach realizowanych na wszystkich dotychczasowych rynkach. Liczba przekazanych mieszkań, które zostaną uwzględnione w przychodach grupy kapitałowej, powinna wynieść między 2500 – 2700.

„Wynik przekazań w pierwszym kwartale 2017 roku na poziomie około 500 lokali oraz planowane zakończenia projektów w kolejnych miesiącach 2017 roku są potwierdzeniem realności przyjętych założeń. Przekazania mieszkań dotyczyć będą głównie projektów zakończonych w roku 2017 (ok. 90 proc.), jednak na przychody wpłyną również mieszkania do przekazania na projektach zakończonych w okresach poprzednich (10 proc.). Najwięcej przekazań spodziewanych jest w Krakowie i Warszawie (po ok. 30 proc.), następnie we Wrocławiu (ok. 20 proc.) oraz Łodzi i Katowicach (po ok. 10 proc.)” – podał Atal.

Wyślij zawartość schowka
na swój email

    Tutaj pojawią się mieszkania, jeśli dodasz je do schowka