ATAL: POPRAWA RENTOWNOŚCI

W I kwartale roku budujący w siedmiu aglomeracjach deweloper zaksięgował ponad 287 mln zł przychodów. To o 55 proc. więcej niż rok wcześniej, co było efektem przekazania 794 lokali, o niemal 68 proc. więcej rok do roku. Poprawę widać także w rentowności – rentowność brutto ze sprzedaży wyniosła 22,8 proc., co oznacza wzrost o 2,4 pkt proc. rok do roku i stabilizację względem dwóch ostatnich kwartałów 2020 r. Skonsolidowany zysk netto zwiększył się o 117 proc., do 48,5 mln zł.

Przed ATAL dobre perspektywy. Potencjał przekazań na ten rok deweloper szacuje na około 4 tys. mieszkań wobec 3 tys. w 2020 r. Podobnie może wyglądać sprzedaż. W ciągu czterech pierwszych miesięcy deweloper podpisał 1262 umowy.