ATAL podwyższa program emisji obligacji do 260 mln zł

ATAL ­S.A. – ogólnopolski deweloper – podwyższa program emisji obligacji z 200 do 260 mln zł. Zarząd Spółki podjął również uchwałę w sprawie warunków emisji obligacji serii BB. Zgodnie z nią wyemitowane zostaną obligacje 2-letnie o wartości 260 mln zł. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 6M powiększony o stałą marżę w wysokości 1,50 punktu procentowego w skali roku.

Wyślij zawartość schowka
na swój email

    Tutaj pojawią się mieszkania, jeśli dodasz je do schowka