ATAL ODNOTOWAŁ NIEMAL DWUKROTNY WZROST ZYSKU NETTO W 2016 R.

Atal, ogólnopolski deweloper, w 2016 roku osiągnął 506,8 mln zł skonsolidowanych przychodów, czyli o 123,4 proc. więcej niż przed rokiem. ATAL wypracował w tym czasie 93,1 mln zł zysku netto, czyli prawie dwa razy więcej niż przed rokiem. Na poziomie jednostkowym wynik netto wyniósł aż 117,4 mln zł, czyli o 139 proc. więcej rdr. Wskaźnik rentowności brutto dla Grupy osiągnął poziom 27 proc., a rentowności netto 18,4 proc.

W 2016 roku ATAL sprzedał na podstawie umów deweloperskich 2436 lokali – po uwzględnieniu rezygnacji. Jest to 44% więcej niż w rekordowym jak dotąd 2015 roku (1689). Wzrosty sprzedaży dotyczyły każdego obsługiwanego rynku.

W 2016 roku ATAL wydał na zakup nowych gruntów ponad 93,3 mln złotych. Spółka zakupiła łącznie 7 działek w miastach, gdzie prowadzi dotychczasową działalność – Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław i Trójmiasto. Zsumowany potencjał PUM tych gruntów to ponad 122 tys. mkw.

ATAL – po sesji giełdowej w dniu 5 sierpnia 2016 – wszedł w skład indeksu giełdowego mWIG80.
W 2016 r. ATAL wprowadził do sprzedaży 21 projektów obejmujących 2 875 lokale w tym: 8 inwestycji w Krakowie, 3 projekty we Wrocławiu (ATAL Towers IIB, ATAL Nowe Żerniki, Dmowskiego 19 II), 4 projekty w Warszawie (ATAL Marina Apartamenty III i IV, Nowy Targówek II i III), 2 projekty w Łodzi (Chojny Park Domy, Pomorska Park), jeden budynek II etapu oraz III i IV etap ATAL Francuska Park w Katowicach.

ATAL, zgodnie z zapowiadaną ekspansją, rozszerzył działalność o rynek trójmiejski i poznański. W drugiej połowie sierpnia 2016 roku do oferty został wprowadzony projekt Nowa Grobla Apartamenty w Śródmieściu Gdańska. Z początkiem października w sprzedaży znalazła się pierwsza inwestycja spółki w Poznaniu – ATAL Malta. ATAL jest jedynym deweloperem obecnym we wszystkich największych aglomeracjach w Polsce. To z kolei pozwala na dalsze zwiększanie sprzedaży, a także na większą niezależność od zmienności koniunktury na poszczególnych rynkach.