ATAL MA WIĘCEJ OBLIGACJI DLA INWESTORÓW

ATAL wprowadził zmiany do programu emisji obligacji z marca 2021 roku. Aktualnie podwyższono łączną wartość nominalną obligacji emitowanych w ramach tego programu z poziomu 200 mln złotych do kwoty 240 mln złotych.

W ramach tego programu emisji obligacji ATAL skierował we wrześniu 2021 roku ofertę kierowaną do inwestorów instytucjonalnych. Zainteresowanie znacznie przekroczyło liczbę oferowanych obligacji. Dlatego zarząd dewelopera podjął uchwałę o zwiększeniu łącznej wartości programu o dodatkowe 40 mln złotych, czyli do kwoty 240 mln złotych. W ramach zwiększonej kwoty programu emisji deweloper wyemituje kolejną serię obligacji o wartości 120 mln złotych. W wyniku podwyższenia programu zarząd ATAL podjął także uchwałę o nowej emisji obligacji w kwocie 120 mln zł. W emisji obligacji inwestorom finansowym zostaną przydzielone dwuletnie papiery.

– Mając na uwadze duży popyt ze strony inwestorów i plany spółki dotyczące dalszych zakupów gruntów, zdecydowaliśmy się na zwiększenie wartości emisji. Sukces naszej kolejnej emisji obligacji to dowód zaufania inwestorów i potwierdzenie, że jesteśmy wiarygodnym partnerem dla instytucji finansowych. Pozyskane środki pozwolą nam na dalszy dynamiczny rozwój oraz rozbudowanie banku ziemi – mówi Zbigniew Juroszek, Prezes Zarządu ATAL.