pl | en | de

Kariera w ATAL S.A.


Aktualnie poszukujemy:

 • Kierownik Robót Łódź
  ATAL Spółka Akcyjna - jeden z największych ogólnopolskich deweloperów, od czerwca 2015 roku notowany na Rynku Głównym GPW - w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydata na stanowisko:
  Kierownik Robót

  Pracodawca Ogólnopolski deweloper ATAL S.A.
  Miejsce pracy Łódź
  Obowiązki

  Prowadzenie inwestycji – budowy budynków wielorodzinnych – zgodnie
  z zatwierdzonym harmonogramem i założeniami budżetowymi

  Kierowanie robotami zgodnie z przepisami prawa budowlanego; nadzór nad zgodnością z projektem i jakością robót budowlanych

  Pozyskiwanie podwykonawców i dostawców

  Organizacja i zarządzanie pracą podległych pracowników i podwykonawców

  Nadzór nad terminowością wykonywania robót, dostawami materiałów, dokumentacją budowy

  Prowadzenie odbiorów prac i rozliczanie robót podwykonawców

  Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej i odbiorowej

  Raportowanie stanu zaawansowania budowy w odniesieniu do harmonogramu; bieżące raportowanie wykonywanych zadań przełożonemu

  Wymagania

  Wykształcenie wyższe budowlane; uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

  Min. roczne doświadczenie na kierowniczym stanowisku w budownictwie kubaturowym

  Umiejętność zarządzania zespołem

  Bardzo dobra organizacja pracy

  Dobra znajomość rynku budowlanego

  Umiejętność nawiązywania kontaktów, prowadzenie rozmów handlowych; doświadczenie w prowadzeniu negocjacji z firmami podwykonawczymi

  negocjacji

  Umiejętność analitycznego weryfikowania dokumentów

  Bardzo dobra znajomość programów AutoCad, Norma; znajomość podstawowych aktów prawnych i norm budowlanych

  Prawo jazdy kat. B

  Oferujemy

  Umowa o pracę lub kontrakt B2B

  Stabilne zatrudnienie

  Praca z najlepszymi specjalistami w branży

  Karta Multisport

  Prywatna opieka medyczna

  Ubezpieczenie grupowe

  Uwagi

  166/KR/LD

  Prosimy o przysyłanie CV ze zdjęciem

  Klikając w przycisk "Wyślij aplikację" lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ATAL S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez ATAL S.A. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Uprzejmie prosimy o wypełnienie Formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji i dołączenie go do aplikacji.

  Maksymalny rozmiar załącznika 15MB

 • Inżynier Budowy Piotrków Trybunalski
  ATAL Spółka Akcyjna - jeden z największych ogólnopolskich deweloperów, od czerwca 2015 roku notowany na Rynku Głównym GPW - w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydata na stanowisko:
  Inżynier Budowy

  Pracodawca Ogólnopolski deweloper ATAL S.A.
  Miejsce pracy Piotrków Trybunalski
  Obowiązki

  Kontrola jakości i terminowości wykonywanych robót budowlanych

  Monitorowanie zgodności prowadzonych robót z dokumentacją wykonawczą

  Rozliczanie ilościowe i jakościowe podwykonawców – wykonywanie obmiarów robót, dokonywanie odbiorów robót budowanych

  Składanie zapytań ofertowych, poszukiwanie na rynku dostawców i podwykonawców

  Negocjacje cenowe z dostawcami materiałów i usług

  Współpraca z biurami projektowymi i firmami wykonawczymi

  Weryfikacja dokumentacji wykonawczej

  Raportowanie postępów prac przełożonym

  Wymagania

  Wykształcenie wyższe techniczne (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi będą dodatkowym atutem)

  Min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku w budownictwie kubaturowym

  Sumienność, samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej

  Dobra znajomość rynku budowlanego

  Umiejętność nawiązywania kontaktów i prowadzenie rozmów handlowych

  Umiejętność analitycznego weryfikowania dokumentów

  Bardzo dobra znajomość programów AutoCad, Norma; znajomość podstawowych aktów prawnych i norm budowlanych

  Prawo jazdy kat. B

  Oferujemy

  Umowa o pracę lub kontrakt B2B

  Stabilne zatrudnienie

  Praca z najlepszymi specjalistami w branży

  Karta Multisport

  Prywatna opieka medyczna

  Ubezpieczenie grupowe

  Uwagi

  165/IB/PT

  Prosimy o przysyłanie CV ze zdjęciem

  Klikając w przycisk "Wyślij aplikację" lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ATAL S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez ATAL S.A. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Uprzejmie prosimy o wypełnienie Formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji i dołączenie go do aplikacji.

  Maksymalny rozmiar załącznika 15MB

 • Inżynier Budowy Łódź
  ATAL Spółka Akcyjna - jeden z największych ogólnopolskich deweloperów, od czerwca 2015 roku notowany na Rynku Głównym GPW - w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydata na stanowisko:
  Inżynier Budowy

  Pracodawca Ogólnopolski deweloper ATAL S.A.
  Miejsce pracy Łódź
  Obowiązki

  Kontrola jakości i terminowości wykonywanych robót budowlanych

  Monitorowanie zgodności prowadzonych robót z dokumentacją wykonawczą

  Rozliczanie ilościowe i jakościowe podwykonawców – wykonywanie obmiarów robót, dokonywanie odbiorów robót budowanych

  Składanie zapytań ofertowych, poszukiwanie na rynku dostawców i podwykonawców

  Negocjacje cenowe z dostawcami materiałów i usług

  Współpraca z biurami projektowymi i firmami wykonawczymi

  Weryfikacja dokumentacji wykonawczej

  Raportowanie postępów prac przełożonym

  Wymagania

  Wykształcenie wyższe techniczne (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi będą dodatkowym atutem)

  Min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku w budownictwie kubaturowym

  Sumienność, samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej

  Dobra znajomość rynku budowlanego

  Umiejętność nawiązywania kontaktów i prowadzenie rozmów handlowych

  Umiejętność analitycznego weryfikowania dokumentów

  Bardzo dobra znajomość programów AutoCad, Norma; znajomość podstawowych aktów prawnych i norm budowlanych

  Prawo jazdy kat. B

  Oferujemy

  Umowa o pracę lub kontrakt B2B

  Stabilne zatrudnienie

  Praca z najlepszymi specjalistami w branży

  Karta Multisport

  Prywatna opieka medyczna

  Ubezpieczenie grupowe

  Uwagi

  164/IB/LD

  Prosimy o przysyłanie CV ze zdjęciem

  Klikając w przycisk "Wyślij aplikację" lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ATAL S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez ATAL S.A. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Uprzejmie prosimy o wypełnienie Formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji i dołączenie go do aplikacji.

  Maksymalny rozmiar załącznika 15MB

 • Specjalista ds. wykończeń mieszkań Łódź
  ATAL Spółka Akcyjna - jeden z największych ogólnopolskich deweloperów, od czerwca 2015 roku notowany na Rynku Głównym GPW - w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydata na stanowisko:
  Specjalista ds. wykończeń mieszkań

  Pracodawca Ogólnopolski deweloper ATAL S.A.
  Miejsce pracy Łódź
  Obowiązki

  planowanie, organizacja i kontrola realizacji robót wykończeniowych w lokalach sprzedawanych Klientom w standardzie „pod klucz”;

  monitorowanie zgodności prowadzonych robót ze zmianami lokatorskimi;

  prowadzenie zamówień materiałowych;

  bieżąca współpraca z firmami wykonawczymi – egzekwowanie prawidłowości i terminowości wykonywanych prac; współpraca z biurami projektowymi;

  rozliczanie finansowe podwykonawców za wykonane prace;

  raportowanie postępów prac;

  prowadzenie rozmów i korespondencji z Klientami oraz podwykonawcami;

  udział w przekazywaniu lokali Klientom;

  organizowanie i nadzorowanie procesu usuwania usterek i zgłoszeń reklamacyjnych;

  rozliczanie kosztów związanych z usuwaniem usterek.

  Wymagania

  wykształcenie budowlane lub pokrewne; znajomość branży budowlano-wykończeniowej będzie dodatkowym atutem;

  min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku;

  sumienność, dyspozycyjność i komunikatywność;

  samodzielność w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji;

  inicjatywa i zaangażowanie w wykonywaną pracę;

  bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole;

  znajomość programów MS Office, Auto Cad;

  gotowość do szybkiego podjęcia pracy;

  prawo jazdy kat. B.

  Oferujemy

  Umowa o pracę lub kontrakt B2B

  Stabilne zatrudnienie

  Praca z najlepszymi specjalistami w branży

  Karta Multisport

  Prywatna opieka medyczna

  Ubezpieczenie grupowe

  Uwagi

  163/SWM/LD

  Prosimy o przysyłanie CV ze zdjęciem

  Klikając w przycisk "Wyślij aplikację" lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ATAL S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez ATAL S.A. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Uprzejmie prosimy o wypełnienie Formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji i dołączenie go do aplikacji.

  Maksymalny rozmiar załącznika 15MB

 • Inżynier Budowy ds. obsługi gwarancyjnej Łódź
  ATAL Spółka Akcyjna - jeden z największych ogólnopolskich deweloperów, od czerwca 2015 roku notowany na Rynku Głównym GPW - w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydata na stanowisko:
  Inżynier Budowy ds. obsługi gwarancyjnej

  Pracodawca Ogólnopolski deweloper ATAL S.A.
  Miejsce pracy Łódź
  Obowiązki

  Weryfikacja reklamacji zgłaszanych przez Klientów Spółki; nadzór nad terminowym i jakościowym przebiegiem procesu rozpatrywania reklamacji

  Kontakt z Klientem zgłaszającym reklamację; bieżące informowanie Klienta o statusie procesu reklamacyjnego

  Udział w przeglądach gwarancyjnych; prowadzenie procesu pogwarancyjnego związanego z usuwaniem usterek/wad w lokalach
  i częściach wspólnych danej inwestycji

  Zarządzanie i nadzór nad robotami naprawczymi realizowanymi z tytułu gwarancji/rękojmi

  Optymalizacja kosztów procesu usuwania usterek

  Prowadzenie korespondencji z podwykonawcami dotyczącej usunięcia usterek będących w ich zakresie robót

  Prowadzenie dokumentacji związanej z utrzymaniem gwarancyjnym obiektów budowlanych (archiwizacja zgłoszeń gwarancyjnych, protokołów
  z napraw gwarancyjnych, itp.)

  Udział w przekazywaniu lokali Klientom

  Rozliczanie kosztów związanych z usuwaniem usterek

  Wymagania

  Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowlanym

  Min. 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku

  Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi będą dodatkowym atutem

  Znajomość obowiązujących przepisów prawa, przydatnych w zakresie wykonywanych obowiązków

  Znajomość rynku usług budowlanych

  Umiejętność czytania dokumentacji budowlanej

  Sumienność, dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy własnej

  Odporność na stres oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów

  Prawo jazdy kat. B

  Oferujemy

  Umowa o pracę lub kontrakt B2B

  Stabilne zatrudnienie

  Praca z najlepszymi specjalistami w branży

  Karta Multisport

  Prywatna opieka medyczna

  Ubezpieczenie grupowe

  Uwagi

  162/IBOG/LD

  Prosimy o przysyłanie CV ze zdjęciem

  Klikając w przycisk "Wyślij aplikację" lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ATAL S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez ATAL S.A. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Uprzejmie prosimy o wypełnienie Formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji i dołączenie go do aplikacji.

  Maksymalny rozmiar załącznika 15MB

 • Specjalista/ Specjalistka ds. Wykończeń Mieszkań Katowice
  ATAL Spółka Akcyjna - jeden z największych ogólnopolskich deweloperów, od czerwca 2015 roku notowany na Rynku Głównym GPW - w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydata na stanowisko:
  Specjalista/ Specjalistka ds. Wykończeń Mieszkań

  Pracodawca Ogólnopolski deweloper ATAL S.A.
  Miejsce pracy Katowice
  Obowiązki

  profesjonalne doradztwo i obsługa klientów przy ustalaniu szczegółów dotyczących aranżacji mieszkań wykańczanych pod klucz,
  przygotowywanie wytycznych do realizacji wykończeń mieszkań,
  tworzenie zamówień materiałów i rozliczanie faktur,
  kompletowanie dokumentów (wytycznych wykańczanych mieszkań) do umów
  pomoc przy organizacji biura,
  budowanie relacji z klientem,
  współpraca z działem marketingu przy tworzeniu strony http://ataldesign.pl/

  Wymagania

  wykształcenie wyższe,
  komunikatywność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy,
  silna motywacja i zaangażowanie w wykonywaną pracę,
  dobra znajomość programu MS Office,
  znajomość języka angielskiego,
  prawo jazdy kat. B,
  gotowość do szybkiego podjęcia pracy,
  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem (np. w biurze architektonicznym, przy projektowaniu wnętrz, nadzór nad wykonaniem projektu)

  Oferujemy

  Umowa o pracę lub kontrakt B2B
  Stabilne zatrudnienie
  Praca z najlepszymi specjalistami w branży
  Karta Multisport
  Prywatna opieka medyczna
  Ubezpieczenie grupowe

  Uwagi

  161/SWM/KT

  Prosimy o przysyłanie CV ze zdjęciem

  Klikając w przycisk "Wyślij aplikację" lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ATAL S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez ATAL S.A. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Uprzejmie prosimy o wypełnienie Formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji i dołączenie go do aplikacji.

  Maksymalny rozmiar załącznika 15MB

 • Młodsza/-y Księgowa/-y Cieszyn
  ATAL Spółka Akcyjna - jeden z największych ogólnopolskich deweloperów, od czerwca 2015 roku notowany na Rynku Głównym GPW - w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydata na stanowisko:
  Młodsza/-y Księgowa/-y

  Pracodawca Ogólnopolski deweloper ATAL S.A.
  Miejsce pracy Cieszyn
  Obowiązki

  Rejestracja i dekretacja dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
  Weryfikacja poprawności zaksięgowanych danych
  Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami
  Sporządzanie wybranych sprawozdań do GUS i BDO
  Ewidencja operacji magazynowych i uzgadnianie stanów magazynowych
  Uzgadnianie i monitorowanie wybranych sald kont bilansowych i pozabilansowych
  Realizacja innych zadań wyznaczonych przez Głównego Księgowego

  Wymagania

  Wykształcenie minimum średnie w zakresie ekonomii lub rachunkowości
  Doświadczenie w obszarze księgowości
  Znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
  Bardzo dobra organizacja pracy
  Rozwinięte zdolności analityczne
  Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, terminowość
  Umiejętność pracy w zespole

  Oferujemy

  Umowa o pracę
  Stabilne zatrudnienie
  Praca z najlepszymi specjalistami w branży
  Karta Multisport
  Prywatna opieka medyczna
  Ubezpieczenie grupowe

  Uwagi

  MK/160/Ci

  Prosimy o przysyłanie CV ze zdjęciem

  Klikając w przycisk "Wyślij aplikację" lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ATAL S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez ATAL S.A. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Uprzejmie prosimy o wypełnienie Formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji i dołączenie go do aplikacji.

  Maksymalny rozmiar załącznika 15MB

 • Inżynier Budowy Warszawa
  ATAL Spółka Akcyjna - jeden z największych ogólnopolskich deweloperów, od czerwca 2015 roku notowany na Rynku Głównym GPW - w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydata na stanowisko:
  Inżynier Budowy

  Pracodawca Ogólnopolski deweloper ATAL S.A.
  Miejsce pracy Warszawa
  Obowiązki

  Kontrola jakości i terminowości wykonywanych robót budowlanych
  Monitorowanie zgodności prowadzonych robót z dokumentacją wykonawczą
  Rozliczanie ilościowe i jakościowe podwykonawców – wykonywanie obmiarów robót, dokonywanie odbiorów robót budowanych
  Składanie zapytań ofertowych, poszukiwanie na rynku dostawców i podwykonawców
  Negocjacje cenowe z dostawcami materiałów i usług
  Współpraca z biurami projektowymi i firmami wykonawczymi
  Weryfikacja dokumentacji wykonawczej
  Raportowanie postępów prac przełożonym

  Wymagania

  Wykształcenie wyższe techniczne (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi będą dodatkowym atutem)
  Min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku w budownictwie kubaturowym
  Sumienność, samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej
  Dobra znajomość rynku budowlanego
  Umiejętność nawiązywania kontaktów i prowadzenie rozmów handlowych
  Umiejętność analitycznego weryfikowania dokumentów
  Bardzo dobra znajomość programów AutoCad, Norma; znajomość podstawowych aktów prawnych i norm budowlanych
  Prawo jazdy kat. B

  Oferujemy

  Umowa o pracę lub kontrakt B2B
  Stabilne zatrudnienie
  Praca z najlepszymi specjalistami w branży
  Karta Multisport
  Prywatna opieka medyczna
  Ubezpieczenie grupowe

  Uwagi

  153/IB/WWA

  Prosimy o przysyłanie CV ze zdjęciem

  Klikając w przycisk "Wyślij aplikację" lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ATAL S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez ATAL S.A. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Uprzejmie prosimy o wypełnienie Formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji i dołączenie go do aplikacji.

  Maksymalny rozmiar załącznika 15MB

 • Kierownik Budowy Warszawa
  ATAL Spółka Akcyjna - jeden z największych ogólnopolskich deweloperów, od czerwca 2015 roku notowany na Rynku Głównym GPW - w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydata na stanowisko:
  Kierownik Budowy

  Pracodawca Ogólnopolski deweloper ATAL S.A.
  Miejsce pracy Warszawa
  Obowiązki

  Kontrola jakości i terminowości wykonywanych robót budowlanych
  Monitorowanie zgodności prowadzonych robót z dokumentacją wykonawczą
  Składanie zapytań ofertowych, poszukiwanie na rynku dostawców i podwykonawców
  Negocjacje cenowe z dostawcami materiałów i usług
  Współpraca z biurami projektowymi i firmami wykonawczymi
  Weryfikacja dokumentacji wykonawczej
  Raportowanie postępów prac przełożonym

  Wymagania

  Wykształcenie wyższe techniczne (wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi)
  Min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku w budownictwie kubaturowym
  Sumienność, samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej
  Dobra znajomość rynku budowlanego
  Umiejętność nawiązywania kontaktów i prowadzenie rozmów handlowych
  Umiejętność analitycznego weryfikowania dokumentów
  Bardzo dobra znajomość programów AutoCad, Norma; znajomość podstawowych aktów prawnych i norm budowlanych
  Prawo jazdy kat. B

  Oferujemy

  Umowa o pracę lub kontrakt B2B
  Stabilne zatrudnienie
  Praca z najlepszymi specjalistami w branży
  Karta Multisport
  Prywatna opieka medyczna
  Ubezpieczenie grupowe

  Uwagi

  152/KB/WWA

  Prosimy o przysyłanie CV ze zdjęciem

  Klikając w przycisk "Wyślij aplikację" lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ATAL S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez ATAL S.A. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Uprzejmie prosimy o wypełnienie Formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji i dołączenie go do aplikacji.

  Maksymalny rozmiar załącznika 15MB

 • Kierownik Robót Warszawa
  ATAL Spółka Akcyjna - jeden z największych ogólnopolskich deweloperów, od czerwca 2015 roku notowany na Rynku Głównym GPW - w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydata na stanowisko:
  Kierownik Robót

  Pracodawca Ogólnopolski deweloper ATAL S.A.
  Miejsce pracy Warszawa
  Obowiązki

  Kontrola jakości i terminowości wykonywanych robót budowlanych
  Monitorowanie zgodności prowadzonych robót z dokumentacją wykonawczą
  Rozliczanie ilościowe i jakościowe podwykonawców – wykonywanie obmiarów robót, dokonywanie odbiorów robót budowanych
  Składanie zapytań ofertowych, poszukiwanie na rynku dostawców i podwykonawców
  Negocjacje cenowe z dostawcami materiałów i usług
  Współpraca z biurami projektowymi i firmami wykonawczymi
  Weryfikacja dokumentacji wykonawczej
  Raportowanie postępów prac przełożonym

  Wymagania

  Wykształcenie wyższe techniczne (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi będą dodatkowym atutem)
  Min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku w budownictwie kubaturowym
  Sumienność, samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej
  Dobra znajomość rynku budowlanego
  Umiejętność nawiązywania kontaktów i prowadzenie rozmów handlowych
  Umiejętność analitycznego weryfikowania dokumentów
  Bardzo dobra znajomość programów AutoCad, Norma; znajomość podstawowych aktów prawnych i norm budowlanych
  Prawo jazdy kat. B

  Oferujemy

  Umowa o pracę lub kontrakt B2B
  Stabilne zatrudnienie
  Praca z najlepszymi specjalistami w branży
  Karta Multisport
  Prywatna opieka medyczna
  Ubezpieczenie grupowe

  Uwagi

  151/KR/WWA

  Prosimy o przysyłanie CV ze zdjęciem

  Klikając w przycisk "Wyślij aplikację" lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ATAL S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez ATAL S.A. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Uprzejmie prosimy o wypełnienie Formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji i dołączenie go do aplikacji.

  Maksymalny rozmiar załącznika 15MB

 • Asystent/-ka ds. Wykończeń Mieszkań Gdańsk
  ATAL Spółka Akcyjna - jeden z największych ogólnopolskich deweloperów, od czerwca 2015 roku notowany na Rynku Głównym GPW - w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydata na stanowisko:
  Asystent/-ka ds. Wykończeń Mieszkań

  Pracodawca Ogólnopolski deweloper ATAL S.A.
  Miejsce pracy Gdańsk
  Obowiązki

  profesjonalne doradztwo i obsługa klientów przy ustalaniu szczegółów dotyczących aranżacji mieszkań wykańczanych pod klucz,
  przygotowywanie wytycznych do realizacji wykończeń mieszkań,
  tworzenie zamówień materiałów i rozliczanie faktur,
  kompletowanie dokumentów (wytycznych wykańczanych mieszkań) do umów
  pomoc przy organizacji biura,
  budowanie relacji z klientem,
  współpraca z działem marketingu przy tworzeniu strony http://ataldesign.pl/

  Wymagania

  wykształcenie wyższe,
  komunikatywność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy,
  silna motywacja i zaangażowanie w wykonywaną pracę,
  dobra znajomość programu MS Office,
  znajomość języka angielskiego,
  prawo jazdy kat. B,
  gotowość do szybkiego podjęcia pracy
  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem (np. w biurze architektonicznym, przy projektowaniu wnętrz, nadzór nad wykonaniem projektu),

  Oferujemy

  możliwość awansu w strukturach firmy w miarę zdobywanego doświadczenia,
  zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku nieruchomości,
  umowę o pracę,
  pracę w młodym, ambitnym zespole
  dofinansowanie do pakietu MultiSport i Pakietu Medycznego

  Uwagi

  150/AWN/Gd

  Prosimy o przysyłanie CV ze zdjęciem

  Klikając w przycisk "Wyślij aplikację" lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ATAL S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez ATAL S.A. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Uprzejmie prosimy o wypełnienie Formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji i dołączenie go do aplikacji.

  Maksymalny rozmiar załącznika 15MB

 • Specjalista ds. PR Katowice, Kraków i Warszawa
  ATAL Spółka Akcyjna - jeden z największych ogólnopolskich deweloperów, od czerwca 2015 roku notowany na Rynku Głównym GPW - w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydata na stanowisko:
  Specjalista ds. PR

  Pracodawca Ogólnopolski deweloper ATAL S.A.
  Miejsce pracy Katowice, Kraków i Warszawa
  Obowiązki

  Budowanie i prowadzenie komunikacji wokół działań korporacyjnych, wizerunkowych oraz komercyjnych marki ATAL,
  Przygotowanie eksperckich i wartościowych treści – komentarzy, artykułów, informacji prasowych oraz wywiadów,
  Wsparcie działań mających realny wpływ na wizerunek marki, w tym wizerunek medialny oraz budowanie i utrzymywanie relacji z mediami,
  Prowadzenie biura prasowego i dbałość o jakość oraz wartość publikowanych treści,
  Bezpośrednia współpraca z Zarządem Spółki i kadrą zarządzającą,
  Wsparcie w redakcji treści marketingowych i promocyjnych, prowadzeniu działań reklamowych i komunikacji działań komercyjnych,
  Współtworzenie komunikacji wewnętrznej, redagowanie komunikatów firmowych,
  Zarządzanie profilami społecznościowymi marki,
  Merytoryczne wsparcie w sytuacjach komunikacji kryzysowej, zarządzanie reputacją marki,
  Monitorowanie i raportowanie wyników prowadzonych działań.

  Wymagania

  Masz min. 5 lat doświadczenia w obszarze komunikacji i PR oraz doświadczenie na podobnym stanowisku,
  Posiadasz wykształcenie wyższe, mile widziane kierunkowe (np. public relations, dziennikarstwo, nauki społeczne),
  Masz doświadczenie w komunikacji z inwestorami i rynkiem kapitałowym,
  Interesujesz się tematami gospodarczymi, znasz branżę budownictwa i rynek nieruchomości,
  Znasz rynek mediów i masz wiedzę na temat PR korporacyjnego
  Masz lekkie pióro, potrafisz tworzyć i redagować teksty,
  Jesteś samodzielny i skrupulatny, masz poczucie odpowiedzialności za swoją pracę i podjęte zobowiązania,
  Jesteś komunikatywny i relacyjny.

  Oferujemy

  Umowa o pracę lub kontrakt B2B
  Stabilne zatrudnienie
  Praca z najlepszymi specjalistami w branży
  Karta Multisport
  Prywatna opieka medyczna
  Ubezpieczenie grupowe

  Uwagi

  148/PR/WWA

  Prosimy o przysyłanie CV ze zdjęciem

  Klikając w przycisk "Wyślij aplikację" lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ATAL S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez ATAL S.A. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Uprzejmie prosimy o wypełnienie Formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji i dołączenie go do aplikacji.

  Maksymalny rozmiar załącznika 15MB

 • Inżynier ds. wykończeń mieszkań Łódź
  ATAL Spółka Akcyjna - jeden z największych ogólnopolskich deweloperów, od czerwca 2015 roku notowany na Rynku Głównym GPW - w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydata na stanowisko:
  Inżynier ds. wykończeń mieszkań

  Pracodawca Ogólnopolski deweloper ATAL S.A.
  Miejsce pracy Łódź
  Obowiązki

  planowanie, organizacja i kontrola realizacji robót wykończeniowych w lokalach sprzedawanych Klientom w standardzie „pod klucz”;
  monitorowanie zgodności prowadzonych robót ze zmianami lokatorskimi;
  prowadzenie zamówień materiałowych;
  bieżąca współpraca z firmami wykonawczymi – egzekwowanie prawidłowości i terminowości wykonywanych prac; współpraca z biurami projektowymi;
  rozliczanie finansowe podwykonawców za  wykonane prace;
  raportowanie postępów prac;
  prowadzenie rozmów i korespondencji z Klientami oraz podwykonawcami;
  udział w przekazywaniu lokali Klientom;
  organizowanie i nadzorowanie procesu usuwania usterek i zgłoszeń reklamacyjnych;
  rozliczanie kosztów związanych z usuwaniem usterek.

  Wymagania

  wykształcenie budowlane lub pokrewne; znajomość branży budowlano-wykończeniowej będzie dodatkowym atutem;
  min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku;
  sumienność, dyspozycyjność i komunikatywność;
  samodzielność w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji;
  inicjatywa i zaangażowanie w wykonywaną pracę;
  bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole;
  znajomość programów MS Office, Auto Cad;
  gotowość do szybkiego podjęcia pracy;
  prawo jazdy kat. B.

  Oferujemy

  Umowa o pracę lub kontrakt B2B
  Stabilne zatrudnienie
  Praca z najlepszymi specjalistami w branży
  Karta Multisport
  Prywatna opieka medyczna
  Ubezpieczenie grupowe

  Uwagi

  IDW/157/LD

  Prosimy o przysyłanie CV ze zdjęciem

  Klikając w przycisk "Wyślij aplikację" lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ATAL S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez ATAL S.A. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Uprzejmie prosimy o wypełnienie Formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji i dołączenie go do aplikacji.

  Maksymalny rozmiar załącznika 15MB

 • Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji Warszawa
  ATAL Spółka Akcyjna - jeden z największych ogólnopolskich deweloperów, od czerwca 2015 roku notowany na Rynku Głównym GPW - w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydata na stanowisko:
  Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji

  Pracodawca Ogólnopolski deweloper ATAL S.A.
  Miejsce pracy Warszawa
  Obowiązki

  Koordynacja, nadzór oraz wsparcie pracy Działu Przygotowania Inwestycji
  Reprezentacja Spółki wobec urzędów, gestorów i dostawców mediów – procedowanie postępowań administracyjnych w toku procesu inwestycyjnego (składanie pism, zawieranie umów m.in. umowy drogowe, partycypacyjne, porozumienia z Urzędami, umowy z gestorami i z dostawcami mediów),
  Współpraca z pracowniami/architektami zewnętrznymi i branżystami: zawieranie umów, egzekwowanie zachowania terminów i jakości świadczonych usług, w tym weryfikacja dokumentacji technicznej,
  Analiza nowych gruntów, przygotowywanie dokumentacji i wsparcie przy procedurze zakupu gruntów (z Działem Prawnym),
  Działanie w zakresie regulowania stanów prawnych m.in.: podziały nieruchomości, ujawnienia budynków,
  współpraca z geodetami i notariuszami w zakresie; składanie wniosków wieczystoksięgowych będących konsekwencją dokonanych zmian; ustanawianie służebności w zakresie infrastruktury na rzecz gestorów i inne niezbędne w toku realizacji inwestycji we współpracy z Działem Umów, Działem Prawnym,  
  Współpraca z Działem Budów, Działem Sprzedaży w celu realizacji projektów zgodnie z obowiązującymi standardami Spółki,
  Raportowanie do Zarządu postępów prac nad powierzonym zadaniami.

  Wymagania

  wykształcenie wyższe, preferowany kierunek architektura, budownictwo, prawo.
  znajomości warunków technicznych oraz przepisów prawa budowlanego
  co najmniej 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
  Praktyczna znajomość procesu inwestycyjnego oraz procedur administracyjnych związanych z budownictwem,
  doświadczenie w weryfikacji  dokumentacji budowlanej i wykonawczej z naciskiem na budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne,
  dobra organizacja pracy, umiejętności interpersonalne,
  odpowiedzialne podejście do pracy, duże zaangażowanie i konsekwencja w realizacji celów,
  wysoka kultura osobista,
  prawo jazdy

  Oferujemy

  Umowa o pracę lub kontrakt B2B
  Stabilne zatrudnienie
  Praca z najlepszymi specjalistami w branży
  Karta Multisport
  Prywatna opieka medyczna
  Ubezpieczenie grupowe

  Uwagi

  KPI/139/WA

  Prosimy o przysyłanie CV ze zdjęciem

  Klikając w przycisk "Wyślij aplikację" lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ATAL S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez ATAL S.A. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Uprzejmie prosimy o wypełnienie Formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji i dołączenie go do aplikacji.

  Maksymalny rozmiar załącznika 15MB

 • Asystent/-ka ds. Wykończeń Mieszkań Łódź
  ATAL Spółka Akcyjna - jeden z największych ogólnopolskich deweloperów, od czerwca 2015 roku notowany na Rynku Głównym GPW - w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydata na stanowisko:
  Asystent/-ka ds. Wykończeń Mieszkań

  Pracodawca Ogólnopolski deweloper ATAL S.A.
  Miejsce pracy Łódź
  Obowiązki

  profesjonalne doradztwo i obsługa klientów przy ustalaniu szczegółów dotyczących aranżacji mieszkań wykańczanych pod klucz,

  przygotowywanie wytycznych do realizacji wykończeń mieszkań,

  tworzenie zamówień materiałów i rozliczanie faktur,

  kompletowanie dokumentów (wytycznych wykańczanych mieszkań) do umów

  pomoc przy organizacji biura,

  budowanie relacji z klientem,

  współpraca z działem marketingu przy tworzeniu strony http://ataldesign.pl/

  Wymagania

  wykształcenie wyższe,

  komunikatywność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy,

  silna motywacja i zaangażowanie w wykonywaną pracę,

  znajomość technik sprzedaży,

  dobra znajomość programu MS Office,

  znajomość języka angielskiego,

  prawo jazdy kat. B,

  gotowość do szybkiego podjęcia pracy

  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem (np. w biurze architektonicznym, przy projektowaniu wnętrz, nadzór nad wykonaniem projektu),

  Oferujemy

  możliwość awansu w strukturach firmy w miarę zdobywanego doświadczenia,

  zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku nieruchomości,

  umowę o pracę,

  pracę w młodym, ambitnym zespole

  dofinansowanie do pakietu MultiSport i Pakietu Medycznego

  Uwagi

  AS/136/ŁD

  Prosimy o przysyłanie CV ze zdjęciem

  Klikając w przycisk "Wyślij aplikację" lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ATAL S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez ATAL S.A. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Uprzejmie prosimy o wypełnienie Formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji i dołączenie go do aplikacji.

  Maksymalny rozmiar załącznika 15MB

 • Inżynier Budowy Trójmiasto
  ATAL Spółka Akcyjna - jeden z największych ogólnopolskich deweloperów, od czerwca 2015 roku notowany na Rynku Głównym GPW - w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydata na stanowisko:
  Inżynier Budowy

  Pracodawca Ogólnopolski deweloper ATAL S.A.
  Miejsce pracy Trójmiasto
  Obowiązki

  kontrola jakości i terminowości wykonywanych robót budowlanych

  monitorowanie zgodności prowadzonych robót z dokumentacją wykonawczą

  weryfikacja dokumentacji wykonawczej

  rozliczanie ilościowe i jakościowe podwykonawców – dokonywanie odbiorów robót budowanych

  składanie zapytań ofertowych, poszukiwanie na rynku dostawców i wykonawców

  negocjacje cenowe z dostawcami materiałów i usług

  optymalizacja kosztów inwestycji

  przygotowywanie dokumentacji powykonawczej

  udział w przekazywaniu lokali dla Klientów wraz z koordynowaniem usuwania usterek w okresie gwarancji

  Wymagania

  wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek: budownictwo)

  wymagane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

  samodzielność w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji

  dobra organizacja pracy, dyspozycyjność i komunikatywność

  umiejętność pracy pod presją czasu i stresu

  umiejętność analitycznego weryfikowania dokumentów

  znajomość języka angielskiego (mile widziane)

  prawo jazdy kat. B

  gotowość do szybkiego podjęcia pracy

  Oferujemy

  pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku nieruchomości

  zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

  możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego

  dofinansowanie pakietu sportowego Benefit Multisport, możliwość ubezpieczenia grupowego, dofinansowanie Pakietu Medycznego PZU

  niezbędne narzędzia pracy

  pracę w młodym, ambitnym zespole

  Uwagi

  IB/131/TR

  Prosimy o przysyłanie CV ze zdjęciem

  Klikając w przycisk "Wyślij aplikację" lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ATAL S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez ATAL S.A. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Uprzejmie prosimy o wypełnienie Formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji i dołączenie go do aplikacji.

  Maksymalny rozmiar załącznika 15MB

 • Inżynier Budowy ds. Obsługi Gwarancyjnej Warszawa
  ATAL Spółka Akcyjna - jeden z największych ogólnopolskich deweloperów, od czerwca 2015 roku notowany na Rynku Głównym GPW - w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydata na stanowisko:
  Inżynier Budowy ds. Obsługi Gwarancyjnej

  Pracodawca Ogólnopolski deweloper ATAL S.A.
  Miejsce pracy Warszawa
  Obowiązki

  Weryfikacja reklamacji zgłaszanych przez Klientów Spółki; nadzór nad terminową i jakościową realizacją reklamacji.

  Kontakt z klientem zgłaszającym reklamację, bieżące informowanie klienta o statusie procesu reklamacyjnego.

  Udział w przeglądach gwarancyjnych; prowadzenie procesu pogwarancyjnego związanego z usuwaniem usterek/wad w lokalach i częściach wspólnych

  Zarządzanie i nadzór nad robotami związanymi z naprawami gwarancyjnymi oraz optymalizacja kosztów procesu ich usuwania.

  Prowadzenie korespondencji z podwykonawcami dotyczącej usunięcia usterek będących w ich zakresie robót.

  Prowadzenie dokumentacji związanej z utrzymaniem gwarancyjnym obiektów budowlanych (archiwizacja zgłoszeń gwarancyjnych, protokołów z napraw gwarancyjnych, itp.);

  Przeprowadzanie z Klientami Spółki odbiorów technicznych lokali

  Wymagania

  Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowlanym

  Min. 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku

  Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi będą dodatkowym atutem

  Znajomość obowiązujących przepisów prawa, przydatnych w zakresie wykonywanych obowiązków

  Znajomość rynku usług budowlanych

  Umiejętność czytania dokumentacji budowlanej

  Sumienność, dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy własnej

  Odporność na stres oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów

  Prawo jazdy kat. B
   

  Uwagi

  IB/137/WWA

  Prosimy o przysyłanie CV ze zdjęciem

  Klikając w przycisk "Wyślij aplikację" lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ATAL S.A., zgadzasz się na przetwarzanie przez ATAL S.A. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Uprzejmie prosimy o wypełnienie Formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji i dołączenie go do aplikacji.

  Maksymalny rozmiar załącznika 15MB

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji

 • Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie objętym niniejszą zgodą jest ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie (43-400), ul. Stawowa 27, dalej zwany: „Administratorem”).
 • Jeżeli wyrazisz zgodę na wykorzystanie przez Administratora Twoich danych osobowych będą one przetwarzane (tzn. m.in. zbierane, przechowywane, zapisywane, przeglądane) przez Administratora na podstawie Twojej zgody (począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) na potrzeby rekrutacji.
 • Poprzez zaznaczenie poniższych punktów oraz złożenie podpisu na dole niniejszego dokumentu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych w celach rekrutacji. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Każda ze zgód jest odrębna od pozostałych, co oznacza, że nie musisz wyrażać zgody na przetwarzanie danych w każdym wskazanym poniżej celu. Jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach rekrutacji, nie zostaniesz objęty procesem rekrutacji. Jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora, a wyrazisz zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby aktualnej rekrutacji, Twoje dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji.

 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora nie dłużej niż 6 miesięcy
 • Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty korporacyjnie powiązane z Administratorem, którym dane osobowe są przekazywane w celach prowadzonych przez nie rekrutacji. Lista podmiotów korporacyjnie powiązanych z Administratorem jest dostępna w siedzibie Administratora; w celu jej uzyskania można także
 • Pamiętaj, że masz prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a począwszy od 25 maja 2018 r. - masz prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Administratorem wiadomością email na adres email wskazany powyżej lub w formie pisemnej na adres Administratora wskazany powyżej
 • Możesz cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości email lub listu do Administratora na adres wskazany powyżej. Pamiętaj, że cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
 • We wszelkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych kontaktuj się z Administratorem listownie na adres wskazany powyżej lub adres e – mail [email protected]
 • Zatwierdz
Imię i Nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Uwagi:
Dołącz CV
Przeglądaj
List motywacyjny
Przeglądaj
* Aby udział w procesie rekrutacji był możliwy, wypełnienie i przesłanie formularza jest obligatoryjne.
empty
Zgłoszenie zostało przyjęte