ATAL

Zarząd dewelopera rekomenduje wypłatę dywidendy na poziomie 80 proc. skonsolidowanego zysku netto za 2017 r. przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. To po 3,54 zł na akcję. Dniem dywidendy ma być 25 czerwca, a wypłata planowana jest 2 i 9 lipca.