APARTAMENTY PRZYBYSZEWSKIEGO 64: WYSOKA JAKOŚĆ BLISKO CENTRUM

Już niedługo przy ulicy Stanisława Przybyszewskiego w Krakowie powsta­nie nowa inwestycja. Apartamenty Przybyszewskiego 64 będą to miesz­kania w podwyższonym standardzie. Projekt powstanie w bliskim sąsiedz­twie terenów zielonych i rekreacyjnych oraz w niedalekiej odległości od cen­trum miasta. Do sprzedaży trafiły właś­nie 92 mieszkania w cenie od 7500 do 8800 zł brutto za m kw. Planowana inwestycja obejmuje siedmiopiętrowy budynek jednosegmentowy i jeden składający się z dwóch pięciopiętrowych segmentów. Obiek­ty pomieszczą 92 komfortowe miesz­kania o układach od 1 do 5 pokoi oraz metrażach od 30 do 103 m kw. Z myślą o zmotoryzowanych mieszkańcach we­wnątrz budynków zaplanowano 111 miejsc parkingowych. Dla komfortu w inwestycji powstaną liczne komór­ki lokatorskie, lokal usługowy, a prze­mieszczanie się pomiędzy kondygna­cjami ułatwią cichobieżne windy.

Najnowsze osiedle ATAL SA dzię­ki oryginalnemu projektowi wyróżni się na tle okolicznych zabudowań. Kom­pleks powstanie z wykorzystaniem naj­wyższej jakości materiałów budowla­nych i wykończeniowych. Elewacje w odcieniach szarości zostaną przeła­mane białymi elementami. Dopełnie­niem projektu staną się przeszklone balustrady, które podkreślą nowoczes­ny wygląd budynków i nadadzą inwe­stycji ponadczasowego uroku. Udo­godnieniem dla mieszkańców będzie również funkcjonalnie zaprojektowa­na przestrzeń wspólna. Osiedle zosta­nie dostosowane do potrzeb osób nie­pełnosprawnych. Inwestycja Apartamenty Przyby­szewskiego 64 została zaplanowana w komfortowej lokalizacji, na terenie prężnie rozwijających się Bronowic. Dojazd do centrum zajmie mieszkańcom zaledwie kilkanaście minut, a szyb­kie przemieszczanie się poza miasto będzie możliwe dzięki pobliskiej ulicy Armii Krajowej, która jest jedną z głów­nych arterii miasta. W pobliżu osiedla znajdują się biurowce i centra bizne­sowe, uczelnie wyższe, obiekty spor­towe oraz rekreacyjne. W bliskim są­siedztwie funkcjonują liczne sklepy i punkty usługowe. Chwilę wytchnie­nia od miejskiego zgiełku zapewni mieszkańcom Las Wolski, do którego można dotrzeć w niespełna 20 minut. – Rynek krakowski jest dla naszej spółki kluczowy, dlatego systematycz­nie rozbudowujemy tu naszą ofertę.

Wprowadzenie Apartamentów Przy­byszewskiego 64 jest odpowiedzą co­raz większe zainteresowane nabyw­ców w Krakowie inwestycjami o wyż­szym standardzie, a jednocześnie zlo­kalizowanych blisko centrum miasta – powiedział Zbigniew Juroszek, pre­zes ATAL SA. Oprócz najnowszego projektu Apar­tamenty Przybyszewskiego 64, w kra­kowskiej ofercie ATAL SA znajdują się również inne osiedla. Trwa sprzedaż mieszkań w apartamentowcu powsta­jącym na Zabłociu – ATAL Residence. Na Grzegórzkach wznosi się nowoczes­ne osiedle Bajeczna Apartamenty. W Bronowicach można nabywać mieszkania w dwóch etapach inwestycji Lazurowy Park Bronowice. Osoby chcące zakupić lokal w centrum Kra­kowa zainteresują się również ofertą prestiżowego projektu Masarska 8 Apartamenty. Natomiast na terenie Podgórza w sprzedaży są trzy etapy Bagry Park oraz Wielicka Garden. Planowany termin zakończenia prac to IV kwartał 2017 r. Za projekt osiedla Apartamenty Przybyszewskie­go 64 odpowiada firma Ar-De Studio.