AKCJONARIUSZE ATALU ZADECYDOWALI O 3,54 ZŁ DYWIDENDY NA AKCJĘ

Akcjonariusze Atalu zdecydowali o przeznaczeniu 137,05 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 3,54 zł na akcję. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy: 137 049 719,40 zł. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję: 3,54 zł.

Dzień dywidendy wyznaczono na 25 czerwca 2018 r. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach po 68 524 859,70 zł – 2 lipca i 9 lipca 2018 r.
„Niezmiennie zależy nam na regularnym dzieleniu się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami. Już w trakcie oferty publicznej w 2015 roku zapowiadaliśmy, że taki stawiamy sobie cel. Spółka znajduje się w bardzo dobrej kondycji, o czym świadczą nie tylko osiągane wyniki finansowe, ale również doskonała sytuacja gotówkowa” – mówi prezes Zbigniew Juroszek.