ZYSK NETTO ATALU WZRÓSŁ R/R DO 90,43 MLN ZŁ W I POŁ. 2017 R.

Atal odnotował 90,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 43,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. „Atal w I półroczu 2017 r. wypracował skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 90,4 mln zł. Oznacza to wzrost o 106,4% r/r. Jednostkowy wynik netto wyniósł zaś 97,2 mln zł – o 198,8% więcej niż w roku ubiegłym. Grupa w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku odnotowała 419,4 mln zł skonsolidowanych przychodów, czyli o 64,7% więcej rdr. W I poł. 2017 marża brutto ze sprzedaży wyniosła 30,7%, a marża netto 22,3%” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. Zysk operacyjny wyniósł 116,42 mln zł wobec 55,56 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 419,42 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 254,66 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 97,25 mln zł wobec 32,55 mln zł zysku rok wcześniej. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.