ZYSK ATALU ZA I KW. 2022 R. MOCNO PRZEBIŁ OCZEKIWANIA ANALITYKÓW

Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 69,8 mln zł, a przychody ukształtują się na poziomie 360,8 mln zł.

Marża brutto ze sprzedaży w pierwszym kwartale wyniosła 32,7 proc., a marża netto 26,8 proc. W okresie czterech miesięcy 2022 r. grupa zawarła łącznie 968 umów deweloperskich i przedwstępnych.

Tegoroczny potencjał sprzedaży (umowy deweloperskie i przedwstępne) grupa obecnie szacuje na 3.000 – 3.500 lokali. Potencjał przekazań natomiast na ok. 3.500 lokali.

„W tym roku szacujemy, że kontraktacja wyniesie ok. 3 – 3,5 tys. lokali. Tegoroczne, niższe niż przed rokiem, plany dostosowane są do bieżących realiów. W obecnej sytuacji szacujemy osiągnięcie ok. 75 proc. tego, na co liczylibyśmy w normalnych okolicznościach. W tej kalkulacji uwzględniamy spowolnienie decyzji po stronie kupujących spowodowane niepewnością” – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Zbigniew Juroszek.

Prezes ocenił, że wojna na Ukrainie oddziałuje na deweloperów, a w przypadku Atalu wpływa na wydłużenie procesu decyzyjnego nabywców – co jego zdaniem jest analogiczną sytuacją do początku pandemii koronawirusa w 2020 roku.

„Należy podkreślić, że konflikt zbrojny na Ukrainie nie wprowadza zmian strukturalnych na polskim rynku deweloperskim. Nadal brakuje w Polsce mieszkań, a Polacy chcą poprawiać swoje warunki bytowe. Wojna, inflacja i stopy procentowe mogą przejściowo ustabilizować rynek, który znajdował się w bardzo aktywnej fazie wzrostu. Co więcej, wzrost liczby ludności Polski po przyjęciu gości z Ukrainy, długoterminowo może okazać się stymulantem, ponieważ część z nich postanowi zostać na stałe w Polsce i będzie szukać w związku z tym nieruchomości” – powiedział Juroszek.